info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Kontakt- och callcenterlösningar

DGC:s erbjudande inom kontakt- och callcenterlösningar innehåller tjänster för allt från enklare svarsgrupper till avancerade kontaktcenter med gemensam hantering av inkommande samtal, e-post, sms, fax och chatfunktioner.

DGC Centrex Kontaktcenter

DGC Centrex Kontaktcenter är utvecklat för att hantera många olika kontaktvägar – inte bara telefoni. Oavsett om kunderna kontaktar företaget via telefon, e-post, fax, sms eller chat ska de få samma höga servicegrad och bemötande. Självklart presenterar lösningen värdefull statistik.

Läs mer

DGC Centrex Callcenter

DGC Centrex Callcenter är utvecklat som ett verktyg till företag eller grupper med en stor volym av inkommande trafik och som har behov av en effektiv samtalshantering. Anknytningarna i gruppen kan vara fasta, mobila eller bärbara telefoner. Samtalsfördelningen kan vara rak, parallell, lastbalanserad, rundringande eller baserad på vem som varit ledigast längst.

Läs mer

DGC Centrex Svarsgrupp

DGC Centrex Svarsgrupp är framtagen för mindre företag eller avdelningar på större företag med mindre inkommande trafik, där flera personer hjälps åt att svara. Där telefonköer sällan eller aldrig uppstår och där något köbesked inte behöver lämnas till inringande. Svarsgruppen förses med ett eget gruppnummer och fördelningen av samtal konfigureras av DGC efter kundens önskemål.

Kontakta oss

DGC:s erbjudande inom kontakt- och callcenterlösningar innehåller tjänster för allt från enklare svarsgrupper till avancerade kontaktcenter med gemensam hantering av inkommande samtal, e-post, sms, fax och chatfunktioner.

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer