info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

LAN och WiFi

Allt fler applikationer körs över IP och många av dem är affärskritiska och realtidskänsliga. Detta i kombination med ökad användning av mobila enheter gör att kraven på det lokala nätverket är höga. Med LAN och WiFi som tjänst får du ett robust och säkert nätverk där allt från hårdvara och licenser till underhåll och administration ingår.

LAN och WiFi som tjänst

LAN och WiFi som tjänst innebär att DGC levererar det lokala nätverket som en tjänst där allt från hårdvara och licenser till underhåll och administration ingår. Vi garanterar att det lokala nätverket fungerar och är tillgängligt. Med DGC som leverantör av LAN- och WiFi-tjänster får du en kontakt när det gäller all din datakommunikation.

Läs mer

Allt fler applikationer körs över IP och många av dem är affärskritiska och realtidskänsliga. Detta i kombination med ökad användning av mobila enheter gör att kraven på det lokala nätverket är höga. Med LAN och WiFi som tjänst får du ett robust och säkert nätverk där allt från hårdvara och licenser till underhåll och administration ingår.

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer