info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Privata Nätverk, IP-VPN

Vi erbjuder skräddarsydda VPN-lösningar för säker kommunikation inom ett privat nätverk mellan två eller flera anslutningspunkter. Logiskt separeras det privata nätverket från internet och andra kunder med MPLS-teknologi. Vi erbjuder både IP-VPN-tjänster (lager 3) för kunder som vill ha nyckelfärdiga lösningar, eller Ethernet VPN (lager 2) för kunder som vill ansvara för sin egen routing.

IP-VPN

Med DGC:s IP-VPN-lösningar får ni ett nyckelfärdigt multiservicenät som kopplar samman geografiskt skilda verksamhetsställen i ett privat och enhetligt nät. Nätet kan hantera all er kommunikation i en lösning; data, tal, video. Välj själv hur öppen eller begränsad kommunikationen ska vara mellan anslutna IP-nät och hur trafiken ska prioriteras. Lösningen ger hela företaget tillgång till centraliserade resurser oavsett var era kontor, butiker eller andra verksamheter är belägna.

Kontakta oss

Ethernet VPN

DGC:s Ethernet VPN-lösningar knyter samman lokala nätverk eller avdelningar i ett gemensamt nätverk med full flexibilitet. Tjänsten levereras antingen som en punkt-till-punkt-förbindelse eller punkt till multipunkt på lager 2. För att realisera tjänsten används bland annat tekniker som MPLS och så kallad hierarkisk VPLS. Du kan välja att koppla samman era verksamhetsställen till ett stort gemensamt nät eller själv placera ut routrar för att separera näten.

Kontakta oss

Vi erbjuder skräddarsydda VPN-lösningar för säker kommunikation inom ett privat nätverk mellan två eller flera anslutningspunkter. Logiskt separeras det privata nätverket från internet och andra kunder med MPLS-teknologi. Vi erbjuder både IP-VPN-tjänster (lager 3) för kunder som vill ha nyckelfärdiga lösningar, eller Ethernet VPN (lager 2) för kunder som vill ansvara för sin egen routing.

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer