info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Vårt nät

Vår nätstrategi är att så långt som möjligt äga den aktiva infrastruktur som ger åtkomst till slutkunden och kontroll över tjänstens kvalitet. Därför har vi etablerat oss med egen aktiv utrustning i cirka 1 000 telestationer och noder över hela landet samt i delar av Norge, Finland och Danmark.

Fakta om nätet

• Aktiv fiberutrustning i cirka 1 000 telestationer och noder •
• Passiv fiberutrustning i cirka 4 000 kommersiella fastigheter på över 700 orter i Sverige •
• 7 500 km svartfiber •
• Fler än 150 köpcentrum anslutna med fiber •
• Närvaro i Norge, Danmark och Finland •

Läs mer

Modern infrastruktur

• Modern infrastruktur baserad på DWDM, Ethernet och MPLS •
• Lokala åtkomstnät över fiber och koppar/xDSL •
• Byggd på MEF-certifierad utrustning •
• Realtidstjänster med upp till fyra QoS-klasser •
• En lösning för alla nordiska nät •

Vår nätstrategi är att så långt som möjligt äga den aktiva infrastruktur som ger åtkomst till slutkunden och kontroll över tjänstens kvalitet. Därför har vi etablerat oss med egen aktiv utrustning i cirka 1 000 telestationer och noder över hela landet samt i delar av Norge, Finland och Danmark.

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer