info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Vi driftar dina

affärskritiska system

Med våra drifttjänster får dina system en garanterad tillgänglighet på upp till 99,99%. Vi arbetar proaktivt med löpande underhållsarbete för att säkerställa dina systems funktionalitet och tillgänglighet samt förebygga incidenter.
Läs mer

DGC IT-drift fortsätter som vanligt utanför IP-Only-koncernen

Förtydligande angående sammangåendet mellan DGC:s datakom- och telefoniverksamhet och IP-Only. DGC:s verksamhet inom IT-drift omfattas inte av sammanslagningen och kommer fortsätta att drivas under varumärket
DGC utanför IP-Only-koncernen.

Arbetsplats som tjänst

Med våra arbetsplatstjänster säkerställer du att driften av dina klienter och applikationer sker effektivt och kontinuerligt. Central administration garanterar att dina klienter har de senaste antivirus- och säkerhetsuppdateringarna.
Läs mer

Infrastrukturtjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av infrastrukturtjänster, både i egna datacenter och i publika moln. Vår uppgift är att utifrån din verksamhets behov hitta den bästa mixen av tjänster oavsett plattform.

Läs mer

Säkerhet

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av säkerhetstjänster som skyddar dina system mot såväl interna som externa hot: Arbetsplatstjänster som webbfiltrering, tvåfaktorsautentisering och antivirus, nästa generations brandväggslösningar (Next Generation Firewall eller NGFW), Security Information and Event Management (SIEM), DDoS-Skydd mm.

Läs mer

DevOps

Vi erbjuder många tjänster inom DevOps. Våra verktyg inom automation, orkestrering, datainsamling och analys, i kombination med en applikationsorienterad driftsorganisation ger dig ökad produktionstakt och bättre slutresultat.

Läs mer

Är du en DGC:are?

Vi söker ständigt efter nya talanger som vill vara med och utveckla DGC.
Är du kanske en ny DGC:are? Läs mer om DGC som arbetsplats!

Läs mer

Nyheter

2018-02-01: DGC:s och IP-Onlys verksamheter inom datakommunikation går samman

1 februari går DGC:s och IP-Onlys verksamheter inom datakommunikation samman och bildar en gemensam organisation, kallad IP-Only Enterprise. Det gemensamma målet är att bli nummer ett på den svenska företagsmarknaden.  

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer