Ethernet VPN

DGC:s Ethernet VPN-lösningar knyter samman lokala nätverk eller avdelningar i ett gemensamt nätverk med full flexibilitet. Tjänsten levereras antingen som en punkt-till-punkt-förbindelse eller punkt till multipunkt på lager 2. För att realisera tjänsten används bland annat tekniker som MPLS och så kallad hierarkisk VPLS. Du kan välja att koppla samman era verksamhetsställen till ett stort gemensamt nät eller själv placera ut routrar för att separera näten.

 

Några av fördelarna med DGC:s Ethernet-VPN-tjänster

  • Modern MPLS/VPLS teknik för mycket hög kapacitet och driftsäkerhet
  • En nätverksbrygga som förlänger det lokala datanätet mellan två eller flera verksamhetsställen
  • Kan kombineras med VLAN-transparenta anslutningar
  • Möjliggör att du som kund kan administrera routing över ditt WAN

Kontakta oss gärna för mer information!

Fyll i nedanstående uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss på 08-506 106 00

Namn
E-postadress
Övrigt: