Pressmeddelanden 2017

MAR
28

Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732

Datum för stämman: 27 april 2017. Plats för stämman: Bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. Tid för stämman: Kl. 15.00. Inregistrering och kaffe från kl. 14.30.

MAR
24

DGC ska leverera operatörs- och växeltjänster till Upplands Väsby kommun

DGC har vunnit Upplands Väsby kommuns upphandling av operatörs- och växeltjänster. Avtalet sträcker sig över 3 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år, och beräknas vara värt cirka 4 mkr för den inledande avtalsperioden.

MAR
21

DGC utökar samarbetet med betalkoncernen Bambora

DGC har fått utökat förtroende från Bambora, en svensk betalkoncern med global närvaro vars främsta mål är att utveckla och stärka sina kunders verksamhet – i butik, på nätet eller i mobilen. DGC:s utökade förtroende innebär att DGC kommer att drifta en betalväxellösning för Bambora. Det nya avtalet sträcker sig över 4 år och beräknas vara värt cirka 25 mkr.

FEB
15

DGC One AB, bokslutskommuniké 2016

Förvärv och fiberutrullning präglade 2016

FEB
13

DGC ska leverera en datakommunikationslösning till Apoteksgruppen

Apoteksgruppen har valt DGC som ny leverantör av en datakommunikationslösning till cirka 180 apotek. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 3,2 mkr.

FEB
08

DGC ska leverera en växel- och kontaktcenterlösning som tjänst till Kungsbacka kommun

DGC har vunnit Kungsbacka kommuns upphandling av växel- och kontaktcenterlösning som tjänst. Avtalet sträcker sig initialt över 4 år och beräknas vara värt cirka 7 mkr.