Pressmeddelanden 2017

JUN
08

DGC leverantör av 100Gbit/s våglängdstjänster till mobiloperatören 3

DGC levererar 100Gbit/s våglängdstjänster till mobiloperatören 3. Våglängdstjänsterna är en viktig del av mobiloperatörens nationella stamnät. Avtalet sträcker sig över 6,5 år.

JUN
07

Uttalande från styrelsen i DGC med anledning av EQT:s budpliktsbud

Styrelsen i DGC rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera EQT:s kontanta budpliktsbud

JUN
01

DGC ska fibrera samtliga ICA-butiker i Sverige

ICA har förlängt och utökat avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 5 år och innebär att DGC ska leverera fiberförbindelser till samtliga ICA-butiker i Sverige.

MAY
19

DGC utökar leveransen till Stureplansgruppen med IT-drifttjänster samt drift av LAN- och WiFi

DGC får utökat förtroende från Stureplansgruppen när ett nytt avtal om leverans av datakommunikations- och IT-drifttjänster har tecknats. Avtalet sträcker sig över 5 år och beräknas vara värt cirka 10 mkr.

MAY
15

Scandic Hotels ny IT-driftkund till DGC

Nordens största hotelloperatör, Scandic Hotels, har tecknat avtal med DGC avseende outsourcing av Scandics IT-miljö. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 40 mkr.

APR
27

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

DGC One AB:s årsstämma ägde rum den 27 april 2017, klockan 15.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

APR
27

DGC One AB, delårsrapport Q1 2017

1 januari–31 mars, Q1 2017 Nettoomsättning, 182,1 mkr (160,8) Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,4% (11,3) Rörelseresultat 19,1 mkr (14,9) Rörelsemarginal 10,4% (9,2) Resultat efter skatt 14,5 mkr (11,4) Resultat per aktie efter utspädning 1,62 kr (1,29)

APR
20

DGC fibrerar Electrolux Homebutikerna

Electrolux HemProdukter AB har för butikskedjan Electrolux Home förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 4 år och innebär att Electrolux Home uppgraderar till ett fiberbaserat butiksdatanät.

MAR
28

Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732

Datum för stämman: 27 april 2017. Plats för stämman: Bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. Tid för stämman: Kl. 15.00. Inregistrering och kaffe från kl. 14.30.

MAR
24

DGC ska leverera operatörs- och växeltjänster till Upplands Väsby kommun

DGC har vunnit Upplands Väsby kommuns upphandling av operatörs- och växeltjänster. Avtalet sträcker sig över 3 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år, och beräknas vara värt cirka 4 mkr för den inledande avtalsperioden.

MAR
21

DGC utökar samarbetet med betalkoncernen Bambora

DGC har fått utökat förtroende från Bambora, en svensk betalkoncern med global närvaro vars främsta mål är att utveckla och stärka sina kunders verksamhet – i butik, på nätet eller i mobilen. DGC:s utökade förtroende innebär att DGC kommer att drifta en betalväxellösning för Bambora. Det nya avtalet sträcker sig över 4 år och beräknas vara värt cirka 25 mkr.

FEB
15

DGC One AB, bokslutskommuniké 2016

Förvärv och fiberutrullning präglade 2016

FEB
13

DGC ska leverera en datakommunikationslösning till Apoteksgruppen

Apoteksgruppen har valt DGC som ny leverantör av en datakommunikationslösning till cirka 180 apotek. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 3,2 mkr.

FEB
08

DGC ska leverera en växel- och kontaktcenterlösning som tjänst till Kungsbacka kommun

DGC har vunnit Kungsbacka kommuns upphandling av växel- och kontaktcenterlösning som tjänst. Avtalet sträcker sig initialt över 4 år och beräknas vara värt cirka 7 mkr.