2017-03-30

DGC:s års- och hållbarhetsredovisning för 2016


DGC:s års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns nu publicerad på bolagets hemsida, www.dgc.se. Samtliga aktieägare kommer även att få en tryckt års- och hållbarhetsredovisning tillsänd sig per post.

DGC:s årsstämma hålls den 27 april 2017.


För mer information kontakta:
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se.


Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Denna information är sådan som DGC ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 11.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com