2017-05-26

Arbetstagarrepresentanter till DGC One AB:s (publ) styrelse


Fackklubbarna (Unionen) på DGC har utsett två arbetstagarrepresentanter till DGC:s styrelse. De nya styrelseledamöterna är Jan Lennberg samt Jonas Hendén. Jan Lennberg arbetar idag inom försäljningsavdelning i Stockholm och Jonas Hendén inom IT-driftorganisationen i Göteborg.

DGC:s styrelse består därmed av följande personer: Johan Unger (ordf), David Giertz, Sussi Kvart, Crister Stjernfelt, Åsa Sundberg, Jan Lennberg (arbetstagarrepresentant) samt Jonas Hendén (arbetstagarrepresentant).


För mer information, kontakta:
Johan Unger, styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 486 19 33
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se


Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2017, klockan 12.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com