2017-07-20

Nasdaq Stockholm har godkänt DGC:s ansökan om avnotering och sista dag för handel i DGC:s aktie blir fredagen den 4 augusti 2017


DGC One AB (publ) (”DGC”) offentliggjorde tidigare idag att styrelsen för DGC beslutat, i anledning av att EQT påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i DGC och i enlighet med EQT:s önskan, att ansöka om avnotering av DGC:s aktie från Nasdaq Stockholm.

Ansökan har nu godkänts. Sista dag för handel i aktien blir fredagen den 4 augusti 2017.

Stockholm den 20 juli 2017
Styrelsen för DGC


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Unger, styrelsens ordförande, DGC One AB (publ): telefon: +46 70 486 19 33, e-post: johan.unger@dgc.se
Jörgen Qwist, vd, DGC One AB (publ): telefon:  +46 70 834 28 34, e-post: jq@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig, DGC One AB (publ): telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se


Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2017, kl. 17.15.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com