Skalbara drifttjänster på kundens villkor

Vi erbjuder IT-drift inom flera områden. Allt från skalbara kapacitetstjänster där du bara köper precis den datakapacitet du behöver, till komplett outsourcing av hela IT-stödet. Tillsammans med dig hittar vi den bästa mixen av: våra drifttjänster, globala molntjänster, våra konsulttjänster och det du vill göra i egen regi.

 

Gemensamma drivkrafter hos våra kunder för att köpa våra drifttjänster är huvudsakligen:

  • Kostnadskontroll och fokus: Du betalar ett fast pris per användare, system eller funktion och månad och utan att behöva ställas inför svåra eller oförutsägbara investeringsbeslut i hårdvara, licenser eller IT-personal.
  • Lägre kostnader: Du kan dra kostnadsmässiga fördelar av de investeringar vi har gjort i infrastruktur och kompetens.
  • Högre kvalitet och servicenivåer: Du kan avtala om tillgänglighet, supportnivåer och säkerhet.
  • Ny funktionalitet: Du kan dra nytta av vår kompetens och löpande utveckling av nya funktioner och tjänster.

Vårt erbjudande inom IT-drift kan delas in i följande huvudsakliga tjänstekategorier:

 

1. Användarnära funktionstjänster

2. Kapacitetstjänster

3. Systemdrift och outsourcing

4. Konsulttjänster

Kontakta oss gärna för mer information!

Fyll i nedanstående uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss på 08-506 106 00

Namn
E-postadress
Övrigt: