SPOC - Single Point of Contact

Single Point Of Contact (SPOC) innebär att DGC hanterar ärenden och fel i tjänster som ej omfattas av DGC:s leverans. Ärendehanteringen innebär att DGC tar ansvar för att ärenden kommer till avslut oavsett om ärendet behandlas direkt av DGC eller skickas vidare till en tredjepartsleverantör.

 

Följande funktioner kan ingå:

  • Ärenden inom definierade funktioner öppnas, följs upp och eventuellt eskaleras samt stängs i DGC:s ärendehanteringssystem
  • Kontakt med dina underleverantörer
  • Garanterad hantering av ärenden inom definierade funktioner
  • Rapportering av hanterade ärenden
  • Statistik över hanterade ärenden

Kontakta oss gärna för mer information!

Fyll i nedanstående uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss på 08-506 106 00

Namn
E-postadress
Övrigt: