Kapacitetstjänster

Kapacitetstjänster, eller ”Infrastructure as a Service/IaaS” betyder att du istället för att äga egen infrastruktur hyr server- och lagringskapacitet av oss.  Utöver server- och lagringskapacitet kan det handla om exempelvis fjärrbackup och arkivering. Vi erbjuder flexibla kapacitetstjänster som är attraktiva för olika typer av företag, från mindre till de allra största.

Kontakta oss gärna för mer information!

Fyll i nedanstående uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss på 08-506 106 00

Namn
E-postadress
Övrigt: