ICA

Levererad tjänst:
Datakommunikation


ICA Sverige driver dagligvaruhandel över hela landet tillsammans med fria ICA-handlare. Handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige inom ett antal viktiga områden. Sedan 2013 levererar DGC ICAs datakommunikationslösning som knyter samman samtliga butiker i Sverige i ett privat nätverk.

 

Nätet är bärare av flera IT-tjänster som används av ICA-handlarna, bland annat kassasystem, självscanning samt lager och logistikfunktioner. Nätet är affärskritiskt och skulle det inte fungera får det snabbt stora konsekvenser för den dagliga verksamheten i butikerna. Hög tillgänglighet och funktionalitet i datakommunikationslösningen är avgörande för att ICAs butiksverksamhet skall fungera.