Kommuninvest

 

Levererad tjänst:
Datakommunikation
Telefoni

 

Kommuninvest affärsidé är att vara det självklara valet för svenska kommuner och landsting när det gäller produkter och verktyg för en effektiv finansförvaltning, med fokus på finansiering. Idag är drygt 270 kommuner och landsting medlemmar i Kommuninvest som är en samhällsnyttig och allmän verksamhet.

 

I stället för att själva investera i och underhålla en egen fysisk telefonväxel valde Kommuninvest att upphandla telefoni som en tjänst. Vi tar fullt funktionsansvar för Kommuninvest fasta telefonilösningar som baseras på vår tjänst DGC Centrex, med fasta och mobila anknytningar, samt våra datakommunikationstjänster.