Scorett

 

Levererad tjänst:
Datakommunikation
IT-drift

 

Scorett är en av Sveriges ledande detaljistkedjor inom skor. Scorettkedjan har expanderat kraftigt de senaste åren och idag finns drygt 100 butiker över hela Sverige. Sedan 2006 har DGC levererat datakommunikationstjänster till Scorett. Vår leverans består av en IP-VPN-lösning som knyter samman samtliga butiker och kontor i ett privat nät. Lösningen är skalbar och Scorett kan enkelt lägga till eller ta bort butiker eller förändra respektive butiks kapacitet vartefter behoven förändras.