Offentlig sektor och Kammarkollegiet

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

 

Som en av Sveriges största leverantörer av datakommunikation, IT-drift och telefoni till företagsmarknaden och offentlig sektor har DGC god erfarenhet av de krav som ställs av er verksamhet. DGC levererar tjänster till kunder inom offentlig sektor såsom Svenska Spel, Göteborg Energi, Huddinge Kommun, Lidingö Stad och Stockholms Läns Landsting. Med vår höga servicegrad, ett rikstäckande och modernt datakommunikationsnät samt moderna drift- och telefoniplattformar som är anpassade efter professionella organisationers behov, har DGC mycket goda förutsättningar att leverera samtliga tjänster som ramavtalen omfattar. DGC använder Tele2s 2G, 3G och 4G-nät för att leverera de mobila tjänster som utvecklas och säljs av DGC.

 

DGC:s certifieringar

ISO 9001, 14001, 20000 samt arbete enligt 27001, 27002 och BITS ger även en trygghet avseende kvaliteten i framtida leveranser.

DGC har följande ramavtal: Länkar
Kommunikation som tjänst Läs mer på avropa.se
Fasta och mobila operatörstjänster
och transmissionstjänster 
Läs mer på avropa.se

 

Om ramavtalsområde "Kommunikation som tjänst"
Tillhör ramavtalsområde Telefoni och datakommunikation
Detta ramavtalsområde omfattar paketerade tjänster för data och telekommunikation. Ramavtalen är i första hand framtagna för myndigheter som efterfrågar funktionellt beskrivna tjänster från en leverantör som äger och driftar den plattform som upprätthåller tjänsterna.
Avtalsperiod: 2013-12-17 - 2015-12-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2018-12-31

 

Om ramavtalsområde "Fasta och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster"
Tillhör ramavtalsområde Telefoni och datakommunikation
Ramavtalet syftar till att tillgodose avropande organisationers behov av fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster.
Avtalsperiod: 2014-04-07 - 2016-04-30
Förlängningsoption max t.o.m: 2018-04-30


Vid frågor eller avropsförfrågan:
E-post: public@dgc.se
Telefon: 08-506 502 70