Jobba på DGC

Vår affärsidé är att leverera skalbara och kundanpassade datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. Vi levererar våra tjänster med hög servicegrad och ett personligt engagemang i våra kunder.

 

Vår vision är att bli erkända som den bästa leverantören av datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till kunder med verksamhet på många platser. Vår tillväxt skall vara lönsam, grön och hållbar. Vårt huvudmål är att ha marknadens nöjdaste och mest lojala kunder. Vi skall nå det målet genom att leverera högkvalitativa tjänster samt genom att vara en rådgivande partner till våra kunder inom våra kompetensområden. För oss är varje kund en referenskund.

 

Vi vill också vara marknadens bästa arbetsplats med medarbetare och en laganda som utmärks av våra tre kärnvärden:

  • Ansvarstagande
  • Engagemang
  • Kamratskap

 

DGC:s aktie är sedan 2008 noterad på NASDAQ OMX Stockholm.