Social sponsring

Det finns en klyfta mellan de som har tillgång till informationsteknologi och de som inte har det. I Sverige talar vi ofta om den digitala klyftan mellan landsbygd och städer samt mellan unga och gamla. I ett globalt perspektiv finns ännu större klyftor. I snabbt växande utvecklingsländer kommer fattiga barn och ungdomar som står på fel sida av denna klyfta att få sämre förutsättningar att försörja sig och sina familjer och ta del av sina mänskliga rättigheter. DGC:s sponsringsprojekt ”Det digitala hoppet” syftar till att ge fattiga barn och ungdomar i utvecklingsländer tillgång till modern informationsteknologi och kompetens att använda den.

 

Mer information om vårt sociala sponsringsprogram hittar du fliken hållbarhet.