Miljöpolicy

Vi ska göra vår del av jobbet – vår tillväxt ska vara grön!
Vi människor lever över våra naturtillgångar. Priset får våra barn och barnbarn betala. Vår generation måste bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och sämre miljö. På DGC har vi bestämt att vi ska göra vår del av jobbet, alla insatser spelar roll. Vår tillväxt ska därför vara grön och hållbar och som kund ska du veta att du gör ett bra val för miljön när du väljer DGC!


Våra utmaningar
De tjänster vi levererar har stor potential att bidra till ett miljövänligare resursutnyttjande. Därför finns det ingen självklar motsättning mellan vår tillväxt och en bättre miljö. Men även vi har utmaningar att möta, de två främsta är:

  1. Vår verksamhet förbrukar mycket energi som i sin tur bidrar till utsläpp av växthusgaser. 
  2. Vår verksamhet förbrukar mycket hårdvara som i sin tur bidrar till utsläpp av miljögifter och elektronikskrot.

Därutöver konsumerar vi, som alla andra verksamheter, produkter och tjänster som kan ha en negativ miljöpåverkan – allt från kaffe på kontoret till uppvärmning av kontoret.

 

Våra miljölöften

  1. Vi ska sträva efter att minska vår verksamhets energiförbrukning per omsatt krona.
  2. Vi ska sträva efter att minska vår verksamhets utsläpp av växthusgaser per omsatt krona och alla utsläpp som vi gör oss skyldiga till ska kompenseras så att vår verksamhet är klimatneutral. 
  3. Vi ska sträva efter att förlänga livslängden på den hårdvara vi använder och säkerställa att den återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt.

Ovanstående tre löften ska vi omvandla till mätbara miljömål som vi ska följa upp kvartalsvis och på ett öppet och transparent sätt redovisa för marknaden.

  1. Därutöver gäller att vi i övrigt ska vara sparsamma med ändliga resurser och i första hand välja produkter/tjänster/leverantörer som är miljövänliga/ miljöcertifierade.

Vårt miljöarbete ska utgå från vårt miljöledningssystem som ska vara certifierat enligt standarden ISO 14001.

Stockholm den 20 oktober 1999
Justerad 2005-01-05, 2006-10-30, 2013-02-14, 2015-09-16