Underhållsarbete


Arbetet påbörjas: 2017-06-16 00:00
Arbetet avslutas: 2017-06-16 06:00

Ärendenummer: CRQ000000008705
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: LINKÖPING
Påbörjas: 2017-06-16 00:00
Avslutas: 2017-06-16 06:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består utav byte av nätverksutrustning för att minimera risken för framtida driftstörningar och kommer resultera i avbrott på tjänsten DGC tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar.
Estimerad avbrottstid: 1 timme.


Arbetet påbörjas: 2017-06-05 02:00
Arbetet avslutas: 2017-06-05 06:00

Ärendenummer: CRQ000000008706
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: UMEÅ
Påbörjas: 2017-06-05 02:00
Avslutas: 2017-06-05 06:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består av utbyte av hårdvara och genomförs för att minimera risken för framtida driftstörningar. Under den här perioden kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Estimerad avbrottstid: 2 timmar.


Arbetet påbörjas: 2017-06-02 00:00
Arbetet avslutas: 2017-06-02 03:00

Ärendenummer: CRQ000000008485
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: STOCKHOLM, SPÅNGA
Påbörjas: 2017-06-02 00:00
Avslutas: 2017-06-02 03:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består utav byte av nätverksutrustning för att minimera risken för framtida driftstörningar och kommer resultera i avbrott på tjänsten DGC tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar.
Estimerad avbrottstid: 1 x 10 minuter.