Underhållsarbete


Arbetet påbörjas: 2017-10-16 00:00
Arbetet avslutas: 2017-10-16 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009706
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: GÖTEBORG
Påbörjas: 2017-10-16 00:00
Avslutas: 2017-10-16 06:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet kommer resultera i ett avbrott på tjänsten DGC tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Estimerad avbrottstid: 30-60 minuter.