Underhållsarbete


Arbetet påbörjas: 2017-04-24 00:00
Arbetet avslutas: 2017-04-24 06:00

Ärendenummer: CRQ000000008119
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: SVERIGE
Påbörjas: 2017-04-24 00:00
Avslutas: 2017-04-24 06:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består av uppgradering av nätverksutrustning och utförs för att minimera risken för framtida driftstörningar och kommer resultera i avbrott på tjänsten DGC tillhandahåller. OBS att en enhet uppgraderas i taget för att inte påverka redundansen. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Estimerad avbrottstid: 10 minuter per enhet.


Arbetet påbörjas: 2017-04-17 00:00
Arbetet avslutas: 2017-04-17 03:00

Ärendenummer: CRQ000000008147
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: UPPLANDS VÄSBY
Påbörjas: 2017-04-17 00:00
Avslutas: 2017-04-17 03:00

DGCs underleverantör kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består utav byte av nätverksutrustning för att minimera risken för framtida driftstörningar och kommer resultera i avbrott på tjänsten DGC tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Estimerad avbrottstid: 10 - 60 minuter.


Arbetet påbörjas: 2017-04-10 00:00
Arbetet avslutas: 2017-04-10 04:00

Ärendenummer: CRQ000000008124
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: UDDEVALLA
Påbörjas: 2017-04-10 00:00
Avslutas: 2017-04-10 04:00

DGCs underleverantör kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består utav byte av nätverksutrustning för att minimera risken för framtida driftstörningar och kommer resultera i avbrott på tjänsten DGC tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Estimerad avbrottstid: 1 timme.


Arbetet påbörjas: 2017-04-10 00:00
Arbetet avslutas: 2017-04-10 06:00

Ärendenummer: CRQ000000007976
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: SVERIGE
Påbörjas: 2017-04-10 00:00
Avslutas: 2017-04-10 06:00

Förbindelser som inte kommer bli påverkade har tagits bort från planjobbet. De förbindelser som blir påverkade kan ses under "Påverkade tjänster" i denna uppdatering. Observera att denna kan vara tom för vissa kunder.


Arbetet påbörjas: 2017-03-31 00:00
Arbetet avslutas: 2017-03-31 04:00

Ärendenummer: CRQ000000008159
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: AKUT UNDERHÅLLSARBETE
Område: KATRINEHOLM, ESKILSTUNA
Påbörjas: 2017-03-31 00:00
Avslutas: 2017-03-31 04:00

DGC kommer att genomföra ett reparationsarbete. Arbetet består av kabelarbete på grund av skada där central nätverksutrustning finns placerad och kan komma resultera i avbrott på tjänsten DGC tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva kortare störningar. Estimerad avbrottstid: 0-30 minuter.