Underhållsarbete


Arbetet påbörjas: 2017-08-11 00:00
Arbetet avslutas: 2017-08-11 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009220
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: CENTRAL
Påbörjas: 2017-08-11 00:00
Avslutas: 2017-08-11 06:00

DGC kommer genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Arbetet består av mjukvaruuppgradering på de kundplacerade modemen och utförs för att vi ska få en enhetlig och kvalitetssäkrad mjukvara i hela vårt nät. Under detta fönster kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar i upp till 10 minuter.


Arbetet påbörjas: 2017-08-10 00:00
Arbetet avslutas: 2017-08-10 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009219
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: CENTRAL
Påbörjas: 2017-08-10 00:00
Avslutas: 2017-08-10 06:00

DGC kommer genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Arbetet består av mjukvaruuppgradering på de kundplacerade modemen och utförs för att vi ska få en enhetlig och kvalitetssäkrad mjukvara i hela vårt nät. Under detta fönster kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar i upp till 10 minuter.


Arbetet påbörjas: 2017-08-09 00:00
Arbetet avslutas: 2017-08-09 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009218
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: CENTRAL
Påbörjas: 2017-08-09 00:00
Avslutas: 2017-08-09 06:00

DGC kommer genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Arbetet består av mjukvaruuppgradering på de kundplacerade modemen och utförs för att vi ska få en enhetlig och kvalitetssäkrad mjukvara i hela vårt nät. Under detta fönster kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar i upp till 10 minuter.


Arbetet påbörjas: 2017-08-08 00:00
Arbetet avslutas: 2017-08-08 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009217
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: CENTRAL
Påbörjas: 2017-08-08 00:00
Avslutas: 2017-08-08 06:00

DGC kommer genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Arbetet består av mjukvaruuppgradering på de kundplacerade modemen och utförs för att vi ska få en enhetlig och kvalitetssäkrad mjukvara i hela vårt nät. Under detta fönster kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar i upp till 10 minuter.


Arbetet påbörjas: 2017-08-07 00:00
Arbetet avslutas: 2017-08-07 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009216
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: CENTRAL
Påbörjas: 2017-08-07 00:00
Avslutas: 2017-08-07 06:00

DGC kommer genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Arbetet består av mjukvaruuppgradering på de kundplacerade modemen och utförs för att vi ska få en enhetlig och kvalitetssäkrad mjukvara i hela vårt nät. Under detta fönster kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar i upp till 10 minuter.


Arbetet påbörjas: 2017-07-31 00:00
Arbetet avslutas: 2017-07-31 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009209
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: GRÄSTORP, VARA
Påbörjas: 2017-07-31 00:00
Avslutas: 2017-07-31 06:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består av uppgradering av kapaciteten och utförs för att minimera risken för framtida driftstörningar och kommer resultera i avbrott på tjänsten. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Estimerad avbrottstid: 1-4 timmar.


Arbetet påbörjas: 2017-07-26 00:00
Arbetet avslutas: 2017-07-26 06:00

Ärendenummer: CRQ000000009364
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PLANERAT
Typ av arbete: AKUT UNDERHÅLLSARBETE
Område: SVERIGE
Påbörjas: 2017-07-26 00:00
Avslutas: 2017-07-26 06:00

Kära kund,

DGC utför för närvarande ett uppgraderingsprojekt för att förbättra kvalitén på våra tjänster, uppgraderingen består av en mjukvaruuppgradering i ert kundplacerade modem och utförs för att vi ska få en enhetlig och kvalitetssäkrad mjukvara i hela vårt nät.

Uppgraderingen utförs i två steg:
1) Mjukvaran laddas upp till modemet - Icke kundpåverkande.
2) Modemet startas om för att starta upp på nya mjukvaran - Avbrottstid på ca 10 minuter.

Mjukvaran är testad under en längre tid och arbetet övervakas noga av våra tekniker för att säkerställa att det utförs med så lite kundpåverkan som möjligt.
Uppgraderingen påverkar enbart modem som har en äldre mjukvara och ni behöver inte göra något från er sida utan allt sköts centralt från DGC.

Pga. omfattningen av detta arbete så kommer vi sprida ut dessa tillfällen till nätter på både vardagar och helger. Omstart av modemen sker mellan klockan 00:00 och 06:00 och vi kommer att skicka information om vilka förbindelser som kommer att uppgraderas ett par dagar i förväg. Planen är alltså att uppgradera ett antal modem varje natt tills alla modem är uppgraderade.

Hör av er till oss om det finns några specifika dagar eller tider då det inte passar.


Arbetet påbörjas: 2017-07-25 21:00
Arbetet avslutas: 2017-07-25 23:00

Ärendenummer: CRQ000000008929
Affärsområde: TELEFONI
Status: PLANERAT
Typ av arbete: AKUT UNDERHÅLLSARBETE
Område: CENTRAL
Påbörjas: 2017-07-25 21:00
Avslutas: 2017-07-25 23:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet består av en uppdatering av DGC Centrex Telefonist Svara för att ge telefonister möjlighet att se antal kösatta samtal mot en anknytning. Detta kommer innebära att alla klienter kommer loggas ut. De klienter som använder Svara eller CCBridge kommer loggas in automatiskt igen efter genomfört arbete. Klientlösa CCBridge användare (som bara är inloggad via telefon) kommer behöva logga in manuellt igen efter denna förändring genomförts. För att Svara-klienterna ska få den nya funktionaliteten behöver dessa startas om av kund.


Arbetet påbörjas: 2017-07-25 21:00
Arbetet avslutas: 2017-07-25 23:00

Ärendenummer: CRQ000000009359
Affärsområde: TELEFONI
Status: PLANERAT
Typ av arbete: AKUT UNDERHÅLLSARBETE
Område: CENTRAL
Påbörjas: 2017-07-25 21:00
Avslutas: 2017-07-25 23:00

DGC kommer att genomföra ett underhållsarbete för en fortsatt stabil tjänst genom att säkerställa hårdvara och mjukvara i en av de redundanta servrarna. Uppdateringen berör de som använder Hänvisningar, CC-Bridge och Svara. Under servicefönstret kommer följande kunna påverkas:
Trafik till CC-Bridge och Svara
Agenter i CC-Bridge och Svara kommer loggas ut och behöver loggas in på nytt efter underhållsfönstret.
Flexibla hänvisningar
Hänvisningar.