Kontakt- och callcenterlösningar

DGC:s kontakt- och callcenterlösningar innehåller tjänster för allt från enklare svarsgrupper till avancerade kontaktcenter med gemensam hantering av inkommande samtal, e-post, sms, fax och chatfunktioner.

 

Med tjänsterna skapas nya möjligheter som:

  • Öka kundservicen genom att erbjuda olika kontaktvägar för era kunder och intressenter
  • Blanda manuell och automatisk hantering av inkommande samtal
  • Möjliggör optimal samtalsfördelning
  • Statistikrapportering som underlag för exempelvis bemanningsfrågor
  • Lättadministrerade verktyg
  • Webbaserad lösning - möjliggör geografiskt skilda arbetsplatser och hemarbetsplatser

DGC Centrex Kontaktcenter
DGC Centrex Kontaktcenter är utvecklat för att hantera många olika kontaktvägar - inte bara telefoni. Oavsett om kunderna kontaktar företaget via telefon, e-post, fax, sms eller chat ska de få samma höga servicegrad och bemötande. Självklart presenterar lösningen värdefull statistik.

 

DGC Centrex Kontaktcenter, som används av såväl mindre som riktigt stora organisationer, ger företaget och användaren ett lättanvänt och lättadministrerat verktyg. Eftersom lösningen är webbaserad kan agenter ingå i enhetliga grupper oavsett var i världen de befinner sig. Hemarbetsplatser blir alternativ till kostsamma lokalytor och kontaktcentrets ledning kan styra arbetet på distans med fullständig kontroll över exempelvis samtalsflöden, kösituation och inloggande handläggare.

 

DGC Centrex Kontaktcenter levererar statistik i tre kategorier: köstatistik, övergripande handläggarstatistik och individuell handläggarstatistik. Statistiken ger bra beslutsunderlag för hur företagets kontaktcenter skall bemannas för att fungera optimalt. Den visar bland annat belastningstoppar, väntetider, antal transporterade samtal och medelsamtalstid. Statistiken kan också visa i vilken utsträckning samtal kopplas om. För många omkopplingar kan vara ett tecken på att   handläggarna saknar information om specifika ärenden och på så vis inte kan hantera det inkommande samtalet på rätt sätt. DGC hjälper även till med analyser som kan identifiera särskilda behov hos ett kontaktcenter.

 

DGC Centrex Callcenter
DGC Centrex Callcenter är utvecklat som ett verktyg till företag eller grupper med en stor volym av inkommande trafik och som har behov av en effektiv samtalshantering. Anknytningarna i gruppen kan vara fasta, mobila eller bärbara telefoner. Samtalsfördelningen kan vara rak, parallell, lastbalanserad, rundringande eller baserad på vem som varit ledigast längst.

 

För agenter finns en programvara (installeras på datorn) som underlättar och effektiviserar in- och urloggning ur enskilda eller samtliga köer och möjliggör att alla samtal besvaras, parkeras, transporteras och avslutas med tangentbordet samt visar aktuell kösituation direkt på skärmen. För arbetsledaren finns en programvara som möjliggör daglig ledning av callcentret. Ett kraftfullt statistikrapporteringsverktyg ger arbetsledaren bra underlag för exempelvis bemanningsfrågor.

 

DGC Centrex Svarsgrupp
DGC Centrex Svarsgrupp är framtagen för mindre företag eller avdelningar på större företag med mindre inkommande trafik, där flera personer hjälps åt att svara. Där telefonköer sällan eller aldrig uppstår och där något köbesked inte behöver lämnas till inringande. Svarsgruppen förses med ett eget gruppnummer och fördelningen av samtal konfigureras av DGC efter kundens önskemål.

Kontakta oss gärna för mer information!

Fyll i nedanstående uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss på 08-506 106 00

Namn
E-postadress
Övrigt: