info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Ägarspridning i DGC

I syfte att skapa en större ägarspridning samt öka likviditeten i DGCs aktie kommer DGCs huvudägare, David Giertz (genom bolag), att minska sitt innehav i DGC med högst 150 000 aktier. Avanza Bank har erhållit uppdraget att erbjuda dessa aktier till sina depåkunder. Anmälningsperioden löper 5-11 maj 2010.

Efter genomförandet av ovanstående transaktion minskar David Giertz sitt innehav från 5 011 683* aktier, motsvarande 58,7 procent av bolagets aktier till 4 861 683 aktier, vilket motsvarar 57,0 procent.

Tidigare i år minskade huvudägaren David Giertz sitt innehav i DGC med 150 000 aktier, i syfte att erhålla ett ökat institutionellt ägande i DGC.

*Exklusive aktielån till likviditetsgaranten HQ Bank om 50 000 aktier.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2010 klockan 09.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com