info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Ändring av bolagsordningen för DGC One AB avseende kallelsesätt till bolagsstämma

Vid årsstämma den 22 april 2009 i DGC One AB beslutades om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt till bolagsstämma. Stämmobeslutet, som innebär att den fullständiga kallelsen till bolagsstämma inte kommer att annonseras i rikstäckande dagstidning, villkorades av att ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) trätt i kraft.

I december 2010 beslutade Sveriges riksdag om ändring i aktiebolagslagen avseende kallelsesätt till bolagsstämma i enlighet med regeringens proposition (2009/10:247) om aktieägares rättigheter och Bolagsverket har den 10 januari 2011 registrerat ändrad bolagsordning för DGC One AB enligt det villkorade stämmobeslutet från den 22 april 2009. 

Förändringen innebär att fr.o.m. år 2011 kommer kallelse till bolagsstämma i DGC One AB att ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker kommer DGC genom annonsering i Dagens Nyheter bl.a. upplysa om att kallelse skett, vilken slag av bolagsstämma som ska hållas, tid och plats för stämman samt uppgifter om hur aktieägare kan ta del av kallelsen.

DGCs bolagsordning finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.dgc.se (http://www.dgc.se/).

För mer information kontakta:

Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se (http://www.dgc.se/).

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2011, klockan 11.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com