info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Bergendahl & Son tecknar ramavtal med DGC

DGC är sedan fler år leverantör av bland annat datakommunikations- och driftlösningar till butikskedjorna Glitter och Granit som ägs av Bergendahl & Son. I samband med att ramavtalet nu har undertecknats utökas samarbetet mellan parterna och DGC kommer att leverera tjänster till flera av verksamheterna som inom Bergendahl & Son. Det rör sig bland annat om datakommunikations- och kortbetalningslösningar samt brandväggstjänster och centrala Internetaccesser.

– Vi arbetar löpande på att utveckla synergier för backoffice inom koncernen. Det här avtalet är ett värdefullt utslag för den ambitionen, säger Jens Gleisner, IT-samordningsansvarig på Bergendahl & Son och IT-chef BergendahlsGruppen AB.

– Jag är mycket glad över att vi utökar vårt samarbete med Bergendahl & Son. Ramavtalet innebär att vi får förnyat förtroende som leverantör till butikskedjor som Glitter och Granit men också att vi blir leverantör till de övriga verksamheterna som finns under Bergendahl & Son. Detta ramavtal visar att vi har mycket konkurrenskraftiga lösningar för detaljhandeln och att vi stärker vår marknadsposition i detta marknadssegment ytterligare, säger Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD för DGC.

För mer information kontakta:
Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, E-post: mattias.wiklund@dgc.se

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Om Bergendahl & Son
Handelshuset Bergendahl & Son AB ägs av familjen Bergendahl-Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Under moderbolaget verkar BergendahlsGruppen AB (bl a City Gross, East Import), Bergendahl Home Deco AB (bl a Bolagret, Granit) och Bergendahl Fashion AB (bl a Glitter).

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2009 kl. 08.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com