info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Pressmeddelanden 2009

DGC One AB (publ) anmäler nytt antal aktier

Publicerad 30 december 2009

DGC One AB, årsredovisning 2009

Publicerad 30 december 2009

Genombrottsaffär för DGC – levererar telefonilösning till Göteborg Energi

Publicerad 23 december 2009

DGC har idag tecknat avtal med Göteborg Energi avseende leverans av en ny telefonilösning. Avtalet sträcker sig över sju år och beräknas vara värt cirka 26 mkr över avtalsperioden.

Medstop ny kund till DGC

Publicerad 17 december 2009

Medstop, som vid omregleringen av den svenska apoteksmarknaden förvärvade drygt 60 apotek, har valt DGC som leverantör av en datakommunikationslösning. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 2,8 mkr.

Kronans Droghandel ny kund till DGC

Publicerad 16 december 2009

Kronans Droghandel, en av de nya aktörerna på apoteksmarknaden, har valt DGC som leverantör av en datakommunikationslösning till sina drygt 170 apotek i Sverige. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 8 mkr.

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2009

Publicerad 1 december 2009

Rekordförsäljningrr1 oktober – 31 december 2009rr• Nettoomsättning 68,9 mkr (64,8)rr• Tillväxt i tjänsteverksamheten om 7,5% (20,6)rr• Rörelseresultat 7,6 mkr (4,8)rr• Rörelsemarginal 11,0% (7,4)rr• Resultat efter skatt 5,3 mkr (3,4)rr• Resultat per aktie efter utspädning 0,64 kr (0,41)rr1 januari – 31 december 2009rr• Nettoomsättning 262,5 mkr (238,0)rr• Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,7% (23,2)rr• Rörelseresultat 35,6 mkr (26,4)rr• Rörelsemarginal 13,6% (11,1)rr• Resultat efter skatt 26,2 mkr (18,7)rr• Resultat per aktie efter utspädning 3,19 kr (2,46)rrStyrelsens förslag till utdelningrr• Ordinarie utdelning per aktie *1,50 kr (0,60)rr• Extra utdelning per aktie 1,50 kr (-)rr• Styrelsens förslag till utdelning per aktie 3,00 kr (0,60)rr* Enligt ny utdelningspolicyrr(jämfört med motsvarande period föregående år)

DGC One AB (publ) anmäler nytt antal aktier

Publicerad 30 november 2009

Rusta förlänger samarbetet med DGC i ytterligare 4 år

Publicerad 23 november 2009

DGC skall under en fyraårsperiod leverera en datakommunikationslösning till Rustas butiker i Sverige. Det nya avtalet beräknas vara värt cirka 3 mkr.

Bokia ger DGC förnyat förtroende

Publicerad 17 november 2009

DGC får förnyat förtroende av den rikstäckande bokhandelskedjan Bokia när samarbetet förlängs med ytterligare 3 år. Det nya avtalet innebär att DGC skall leverera en datakommunikationslösning till Bokias 90 butiker fram till 2014 och beräknas vara värt cirka 4 mkr.

Genombrottsaffär för DGC – tecknar avtal med Huddinge kommun

Publicerad 6 november 2009

Huddinge kommun har tecknat ett avtal med DGC avseende leverans av en datakommunikationslösning till 160 verksamhetsställen i kommunen. Avtalet beräknas vara värt cirka 15-20 mkr och sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ett år. Huddinge kommun är Stockholms läns näst största kommun.

DGC har fått tilldelningsbeslut av Huddinge kommun

Publicerad 22 oktober 2009

Huddinge kommun har gett DGC ett tilldelningsbeslut avseende leverans av en datakommunikationslösning till kommunens 160 verksamhetsställen. Ett kommande avtal beräknas vara värt cirka 15 mkr och är planerat att sträcka sig över tre år – med möjlighet till förlängning i ett år. Huddinge kommun är Stockholms läns näst största kommun.

DGC One AB, delårsrapport Q3 2009

Publicerad 22 oktober 2009

Rekordresultat

DGC har levererat en telefonilösning till Parkering Malmö

Publicerad 21 oktober 2009

DGC har levererat en Centrexbaserad växeltjänst med kontaktcenterfunktioner till det kommunala bolaget Parkering Malmö. Detta efter att DGC valdes som leverantör i Parkering Malmös offentliga upphandling avseende telefonitjänster. Avtalet beräknas vara värt cirka 1 mkr, exklusive trafik, och sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning i ett år.

DGC förlänger avtal med en stor detaljhandelskedja

Publicerad 6 oktober 2009

Iduna, med koncepten Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld, ger DGC förnyat förtroende att leverera en datakommunikationslösning till företagets butiker i Sverige.

Ur&Penn är ny kund till DGC - tecknar 5-årsavtal

Publicerad 28 september 2009

Under de kommande fem åren skall DGC leverera en datakommunikationslösning till Ur&Penns samtliga butiker och kontor. Ur&Penn är en ny kund till DGC och avtalet beräknas vara värt cirka 3,2 mkr.

YIT utökar sitt samarbete med DGC

Publicerad 15 september 2009

DGC får utökat förtroende när YIT förlänger sitt avtal. Samtliga verksamhetsställen integreras i lösningen.

Sibylla utökar och förlänger samarbetet med DGC

Publicerad 9 september 2009

Sibylla har tecknat ett nytt ramavtal med DGC avseende en kommunikationslösning till samtliga Sibylla-kök i Sverige.

Ny ledamot i DGCs valberedning

Publicerad 3 september 2009

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2009

Publicerad 19 augusti 2009

Ökad lönsamhet men lägre tillväxtrr1 april – 30 juni 2009rr• Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3)rr• Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3)rr• Rörelseresultat 8,4 mkr (5,4)rr• Rörelsemarginal 13,4% (9,4)rr• Resultat efter skatt 6,3 mkr (3,8)rr• Resultat per aktie efter utspädning 0,76 kr (0,53)rr1 januari – 30 juni 2009rr• Nettoomsättning 127,5 mkr (114,1)rr• Tillväxt i tjänsteverksamheten om 15,6% (25,7)rr• Rörelseresultat 16,5 mkr (13,3)rr• Rörelsemarginal 13,0% (11,6)rr• Resultat efter skatt 12,3 mkr (9,1)rr• Resultat per aktie efter utspädning 1,49 kr (1,31)rr(jämfört med motsvarande period föregående år)

Mio ny kund till DGC

Publicerad 18 augusti 2009

Mio, en av Sveriges ledande butikskedjor för möbler och heminredning, har valt DGC som leverantör av en ny datakommunikationslösning. En modern och kostnadseffektiv lösning i kombination med servicenivåer anpassade efter Mios behov var avgörande för valet av leverantör.

DGC forsätter som helhetsleverantör till Design House Stockholm

Publicerad 13 augusti 2009

Design House Stockholm förlänger och utökar sitt samarbete med DGC när avtalet avseende datakommunikations- drift- och telefonilösningar förlängs i ytterligare 60 månader. Det nya avtalet beräknas vara värt cirka 2,5 mkr.

STF Ingenjörsutbildning har valt DGC som ny driftleverantör

Publicerad 1 juli 2009

STF Ingenjörsutbildning AB, Sveriges ledande teknikutbildningsföretag, har valt DGC som ny driftleverantör. Avtalet sträcker sig över 48 månader och beräknas vara värt cirka 2,5 mkr.

DGCs samarbete med SF Bio förlängs och utökas

Publicerad 26 juni 2009

DGC får fortsatt förtroende av SF Bio och skall även fortsättningsvis leverera en datakommunikationslösning till samtliga biografer i Sverige. Samarbetet utökas också när DGC skall leverera kapacitet till SF Bios hemsida. Det nya avtalet sträcker sig i 24 månader.

DGC vinner pris för årets servicedesk

Publicerad 27 maj 2009

DGC har tilldelats pris för årets servicedesk. Priset delades ut under ”Servicedesk Forum” som arrangerades för 15:e gången.

Bergendahl & Son tecknar ramavtal med DGC

Publicerad 13 maj 2009

Bergendahl & Son, med verksamheter som BergendahlsGruppen och butikskedjor som City Gross, Glitter och Granit, har tecknat ett ramavtal med DGC. DGC skall inom ramavtalet leverera datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till verksamheterna inom Bergendahl & Son. Avtalet sträcker sig över tre år och Bergendahl & Son blir en av DGCs största kunder.

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Publicerad 22 april 2009

DGC One AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 22 april 2009, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

DGC One AB, delårsrapport Q1 2009

Publicerad 22 april 2009

Fortsatt god tillväxt med hög rörelsemarginal

DGC tilldelas ramavtal med offentlig sektor

Publicerad 21 april 2009

DGC står som en av vinnarna i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling ”Datakommunikation, nätverk och telefoni” för offentlig sektor. DGC lämnade anbud om att få leverera datakommunikationstjänster samt fasta telefonitjänster och har tilldelats ramavtal inom båda dessa områden. Marknaden för dessa tjänster beräknas vara värd 1,3 miljarder kronor under avtalsperioden.

Vi-butikerna förlänger sitt samarbete med DGC

Publicerad 21 april 2009

DGC får förnyat förtroende av Vi-butikerna och kommer även fortsättningsvis att leverera en datakommunikationslösning till butikskedjans drygt 80 butiker. Avtalet sträcker sig över 36 månader och beräknas vara värt cirka 3 mkr.

DGC en av Sveriges bästa arbetsplatser

Publicerad 6 april 2009

Undersökningsföretaget Great Place To Work Institute Sverige har utsett de bästa arbetsplatserna i Sverige. DGC utsågs till femte bästa arbetsplats bland medelstora företag.

Kjell & Company väljer datakommunikations- och telefonilösning från DGC

Publicerad 31 mars 2009

Hemelektronikkedjan Kjell & Company har valt DGC som leverantör av en datakommunikations- och telefonilösning. Avtalet löper under 36 månader och beräknas vara värt cirka 2 mkr.

DGC One AB, årsredovisning 2008

Publicerad 19 mars 2009

Kallelse till årsstämma

Publicerad 19 mars 2009

DGC förvärvar kommunikationslösningsföretaget Telenova

Publicerad 12 mars 2009

DGC förstärker satsningen på telefonitjänster genom att förvärva spetskompetens inom växel- och kommunikationssystem.

DGC i miljonavtal med Bravida

Publicerad 24 februari 2009

Bravida, Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag inom el, vs och ventilation, förlänger sitt avtal med DGC avseende leverans av datakommunikationslösning till samtliga verksamhetsställen i Norden. Avtalet förlängs med ytterligare 24 månader och avtalsvärdet på förlängningen beräknas vara värt cirka 6,7 mkr.

Restaurangföretaget NSP fördjupar sitt samarbete med DGC

Publicerad 18 februari 2009

Nordic Service Partners Holding AB (NSP) förlänger och utökar sitt samarbete med nätoperatören DGC när avtalen avseende datakommunikations- och drifttjänster förlängs i ytterligare tre år. Samarbetet mellan parterna utökas då NSP etablerar flera nya restauranger som skall ingå i lösningen. Det nya avtalet beräknas vara värt cirka 5 mkr.

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2008

Publicerad 13 februari 2009

Fortsatt god tillväxtrr1 januari – 31 december 2008rr• Nettoomsättning 238,0 mkr (222,9)rr• Tillväxt i tjänsteverksamheten om 23% (26)rr• Rörelseresultat 26,4 mkr (16,2)rr• Rörelsemarginal 11,1% (7,2)rr• Periodens resultat efter skatt 18,7 mkr (10,1)rr• Resultat per aktie efter utspädning 2,46 krrr• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 kr (0) per aktierr1 oktober – 31 december 2008rr• Nettoomsättning 64,8 mkr (56,1)rr• Tillväxt i tjänsteverksamheten om 21% (32)rr• Rörelseresultat 4,8 mkr (4,8)rr• Rörelsemarginal 7,4% (8,6)rr• Periodens resultat efter skatt 3,4 mkr (2,9)rr• Resultat per aktie efter utspädning 0,41 krrr(jämfört med motsvarande period föregående år)

McDonald’s väljer DGC

Publicerad 11 februari 2009

– Professionell lösning med hög tillgänglighet och support avgjorde till DGCs fördelr rMcDonald’s har valt DGC som leverantör av en ny datakommunikationslösning till de 230 svenska restaurangerna. En professionell, beprövad, lösning med hög tillgänglighet och support avgjorde till DGCs fördel.

Notar ny kund till DGC

Publicerad 9 februari 2009

Mäklarfirman Notar är ny kund till DGC. DGC skall leverera en drift- och datakommunikationslösning till Notars 12 kontor. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 3,5 mkr.

Inbjudan till DGCs telefonkonferens

Publicerad 6 februari 2009

The Body Shop ger DGC fortsatt förtroende

Publicerad 13 januari 2009

Nätoperatören DGC får förnyat förtroende av detaljhandelskedjan The Body Shop som förlänger sitt samarbete med DGC i ytterligare 36 månader. DGC skall leverera en datakommunikationslösning till 45 butiker inom butikskedjan. Det nya avtalet beräknas vara värt cirka 3 mkr.