info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Pressmeddelanden 2013

DGC har tecknat ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” för offentlig sektor

Publicerad 18 december 2013

DGC har idag tecknat avtal med Kammarkollegiet avseende ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” för offentlig sektor. DGC har inte tidigare varit leverantör inom detta ramavtal.

OKQ8 ny kund till DGC – datakommunikation till 700 platser

Publicerad 29 november 2013

DGC har tecknat avtal med OKQ8 om att leverera datakommunikation till cirka 700 drivmedelsstationer och kontor. Avtalet sträcker sig över 3 år och DGC beräknar avtalsvärdet till cirka 20 mkr. OKQ8 är en ny kund till DGC.

DGC får 7:e högsta miljöbetyg av börsens 250 bolag i Folksams ”Index för ansvarsfullt företagande 2013”

Publicerad 21 november 2013

I Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2013 kom DGC på 7:e plats på listan över företag med högst miljöbetyg. DGC är också den telekomoperatör som får högst miljöbetyg.

DGC One AB, delårsrapport Q3 2013

Publicerad 24 oktober 2013

Hög tillväxt och starkt resultat

DGC börjar med att följa upp miljömål i kvartalsrapporterna

Publicerad 24 oktober 2013

Från och med det tredje kvartalet 2013, som ett av de första noterade bolagen, kommer DGC att inkludera uppföljning av företagets miljömål i de finansiella kvartalsrapporterna.

Valberedning i DGC utsedd

Publicerad 14 oktober 2013

I enlighet med årsstämmans beslut skall ledamöterna i DGC:s valberedning utses av de tre till röstetalet största ägarna vid utgången av augusti månad som önskar utse en representant, undantaget verkställande direktören. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Lidingö Stad ny kund till DGC

Publicerad 11 oktober 2013

Lidingö Stad har valt DGC som ny leverantör av en datakommunikationslösning till kommunens cirka 70 verksamhetsställen. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ett år. Avtalet beräknas vara värt cirka 6 mkr.

DGC får pris för bästa årsredovisning

Publicerad 4 oktober 2013

I samband med konferensen Finforum den 3 oktober fick DGC ta emot pris för bästa årsredovisning i kategorin Small Cap. Finforum är ett samarrangemang mellan FAR, NASDAQ OMX, Sveriges Finansanalytikers förening och Sveriges Kommunikatörer.

Iduna förlänger och utökar avtalet med DGC

Publicerad 20 augusti 2013

Iduna förlänger och utökar avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet omfattar även leveranser till butikerna i Finland och sträcker sig över tre år. Avtalsvärdet beräknas till cirka 7 mkr.

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2013

Publicerad 15 augusti 2013

Hög tillväxt och rekordresultat

DGC tecknar rekordstort datakommunikationsavtal med Svenska Spel

Publicerad 14 augusti 2013

DGC har tecknat avtal med Svenska Spel om att leverera datakommunikation till alla deras spelombud och Vegas-partners i Sverige, totalt omfattande cirka 4 750 förbindelser. Merparten av leveranserna kommer att ske under 2014. Avtalet sträcker sig över 5 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år. DGC beräknar att avtalsvärdet är drygt 135 mkr.

Scorett förlänger avtalet med DGC

Publicerad 7 augusti 2013

Skokedjan Scorett har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 2,5 mkr.

DGC har fått tilldelningsbeslut av Svenska Spel

Publicerad 10 juli 2013

Svenska Spel har upphandlat datakommunikation för alla sina spelombud och Vegas-partners i Sverige, totalt cirka 4 750 platser. Svenska Spel har meddelat i sitt tilldelningsbeslut att DGC har vunnit upphandlingen.

Boomerang förlänger avtalet med DGC för femte gången

Publicerad 14 juni 2013

Klädföretaget Boomerang har för femte gången förlängt avtalet med DGC avseende leverans av drift- och datakommunikationstjänster. Boomerang var DGC:s första kund inom affärsområdet IT-drift när samarbetet inleddes för över tolv år sedan.

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Publicerad 25 april 2013

DGC One AB:s årsstämma ägde rum torsdagen den 25 april 2013, klockan 16.30 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

DGC One AB, delårsrapport Q1 2013

Publicerad 25 april 2013

Stark tillväxt och rekordresultat

Kjell & Company förlänger avtalet med DGC i ytterligare tre år

Publicerad 3 april 2013

Hemelektronikkedjan Kjell & Company har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 3 mkr.

Kallelse till årsstämma

Publicerad 27 mars 2013

DGC One AB, årsredovisning 2012

Publicerad 25 mars 2013

Glitter förlänger avtalet med DGC i ytterligare tre år

Publicerad 21 mars 2013

Glitter har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 6,5 mkr.

DGC tecknar telefoniavtal med Huddinge kommun och Huge Fastigheter

Publicerad 6 mars 2013

Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB har tecknat avtal med DGC avseende leverans av kommunikation som tjänst och systemstöd för servicecenter. Avtalet omfattar fasta och mobila telefonitjänster som funktion till kommunens och Huge Fastigheters samtliga verksamhetsställen med cirka 4500 anknytningar. Utöver detta ska DGC även leverera en avancerad kontaktcenterlösning baserad på Interactive Intelligence plattform.

Siba förlänger avtalet med DGC i ytterligare tre år

Publicerad 26 februari 2013

Hemelektronikkedjan Siba har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 3 mkr.

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2012

Publicerad 13 februari 2013

God organisk tillväxt

DGC uppgraderar kapaciteten i nätet

Publicerad 5 februari 2013

DGC har tecknat avtal med Telia Operator Business om att uppgradera delar av DGC:s stamnät. Uppgraderingen sker succesivt under 2013.