info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Pressmeddelanden 2015

DGC ska leverera en kontaktcenterlösning till Migrationsverket

Publicerad 13 november 2015

DGC har tecknat ett avtal med Migrationsverket om att leverera en ny kontakcenterlösning. Avtalet sträcker sig över 3 år med en option om förlängning i ytterligare 1+1 år. DGC beräknar att avtalsvärdet över de första 3 åren är cirka 30 mkr.

DGC One AB, delårsrapport Q3 2015

Publicerad 22 oktober 2015

Komplexa leveranser fortsätter att pressa marginaler

DGC vinnare i Migrationsverkets upphandling av kontaktcenter

Publicerad 22 oktober 2015

Migrationsverket har upphandlat en ny kontaktcenterlösning. Upphandlingen omfattar kontaktcentertjänster för 150-450 agenter. Migrationsverket har nu meddelat i sitt tilldelningsbeslut att DGC har vunnit upphandlingen.

DGC fibrerar SF Bio

Publicerad 15 oktober 2015

SF Bio har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över fyra år och innebär att SF Bios samtliga biografer i Sverige uppgraderas från koppar- till fibertjänster.

DGC ger sina kunder miljömärkt el

Publicerad 29 september 2015

Valberedning i DGC utsedd

Publicerad 24 september 2015

I enlighet med årsstämmans beslut skall ledamöterna i DGC:s valberedning utses av de tre till röstetalet största ägarna vid utgången av augusti månad som önskar utse en representant, undantaget verkställande direktören. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Stadium förlänger avtalet med DGC

Publicerad 27 augusti 2015

Stadium, Sveriges största sportkedja, har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 2 år och beräknas vara värt cirka 4,6 mkr.

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2015

Publicerad 13 augusti 2015

Komplexa leveranser pressar marginaler

DGC vinnare i Västra Götalandsregionens upphandling av datakommunikationstjänster

Publicerad 12 augusti 2015

DGC har vunnit Västra Götalandsregionens (VGR:s) upphandling av datakommunikationstjänster. Avtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Avtalsvärdet beräknas till cirka 25 mkr för den inledande avtalsperioden.

Telefonkonferens och presentation av det andra kvartalet 2015

Publicerad 6 augusti 2015

DGC One AB offentliggör resultatet för det andra kvartalet 2015 den 13 augusti kl. 08.30.

Topplaceringar för DGC i Radars leverantörsgranskning 2015

Publicerad 18 juni 2015

I analysföretaget Radars leverantörskvalitetsgranskning 2015, Sveriges största kvalitativa undersökning hos IT-beslutsfattare, placerade sig DGC på tredje plats inom kategorin outsourcing. Det är tredje året i rad som DGC placerar sig som en av de tre högst betygsatta leverantörerna inom outsourcing. DGC placerar sig också på andra plats inom kategorin infrastrukturtjänster.

DGC utökar leveransen med fler IT-drifttjänster till Aditro

Publicerad 18 juni 2015

Aditro har tecknat ett nytt avtal med DGC avseende leverans av IT-drifttjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 1,3 mkr.

Bestseller förlänger avtalet med DGC

Publicerad 11 juni 2015

Bestseller har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 3 mkr.

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Publicerad 27 april 2015

DGC One AB:s årsstämma ägde rum måndagen den 27 april 2015, klockan 15.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

DGC One AB, delårsrapport Q1 2015

Publicerad 27 april 2015

Förvärv stärker affärsområde IT-drift
1 januari – 31 mars, Q1
Nettoomsättning 145,8 mkr (131,9)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 13,3% (13,8)
Rörelseresultat 14,5 mkr (16,1)
Rörelsemarginal 10,0% (12,2)
Resultat efter skatt 11,3 mkr (12,5)
Resultat per aktie efter utspädning 1,28 kr (1,42)

DGC vinnare i Sveriges Domstolars datakommunikationsupphandling

Publicerad 24 april 2015

DGC har vunnit Sveriges Domstolars avropsförfrågan inom ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” (KST) avseende en ny datakommunikationslösning. Avtal är tecknat och sträcker sig över 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 1+1 år. Värdet för den initiala avtalstiden är cirka 11 mkr.

Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732

Publicerad 26 mars 2015

Datum för stämman: 27 april 2015.
Plats för stämman: Bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.
Tid för stämman: Kl. 15.00. Inregistrering och kaffe från kl. 14.30.

DGC förvärvar IT-driftbolaget Donator i Göteborg

Publicerad 25 februari 2015

I syfte att stärka DGC:s position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden samt DGC:s närvaro i västra Sverige har DGC tecknat avtal om förvärv av IT-driftbolaget Donator.

DGC One AB, bokslutskommuniké 2014

Publicerad 12 februari 2015

Rekordaffär för IT-drift och ännu högre kundnöjdhet

DGC uppgraderar City Gross till fiber med mobil redundans

Publicerad 10 februari 2015

City Gross har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år och innebär att City Gross samtliga butiker uppgraderas från koppar- till fibertjänster samt med mobil redundans.

Telefonkonferens och presentation av bokslutskommuniké

Publicerad 5 februari 2015

DGC One AB offentliggör sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 den 12 februari kl. 08.30.

Dramaten ny IT-driftkund till DGC

Publicerad 3 februari 2015

DGC har vunnit Kungliga Dramatiska Teaterns upphandling av IT-drifttjänster. Avtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

SF Bio förlänger avtalet med DGC

Publicerad 28 januari 2015

SF Bio har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 2,5 mkr.

DGC ska leverera fiberbaserad datakommunikation med kryptering till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Publicerad 23 januari 2015

DGC har vunnit Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens gemensamma upphandling av datakommunikationstjänster. Avtalet sträcker sig över 5 år med möjlighet till förlängning 3+2 år. Avtalsvärdet beräknas till cirka 25 mkr för den inledande avtalsperioden.

Bravida tecknar ett nytt 3-årsavtal med DGC

Publicerad 21 januari 2015

Bravida har förlängt avtalet med DGC avseende leverans av datakommunikationstjänster. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 11 mkr.