info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

CO2-neutrala IT-tjänster

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Vi tar vår del av ansvaret till den omställningen genom att utveckla och sälja energieffektiva tjänster samt genom att ta en aktiv roll i övergången till förnybara energikällor. Vi mäter och följer kvartalsvis upp el-, värme- och kylaförbrukning i kontor, datahallar och all tjänstelevererande infrastruktur. Vi följer också upp tjänsteresor, medarbetarnas pendling till och från arbetet samt en rad andra aktiviteter. Vi vill att våra tjänster ska vara koldioxidneutrala vilket vi åstadkommer genom följande aktiviteter:

Inköp av el från förnyelsebara energikällor

Sedan flera år köper vi enbart in el från förnybara energikällor.

Inköp av förnyelsebara ursprungsgarantier för kundplacerad utrustning

I takt med att vi får fler och fler kunder ökar den kundplacerade utrustningen, främst modem. Sådan utrustning förbrukar el. Vi vill ta ansvar för våra tjänsters hela miljöpåverkan och har valt att räkna den elförbrukningen och de växthusgasutsläpp den medför – som vår egen. Vi kan inte styra vilka elavtal våra kunder väljer men genom att nu köpa förnyelsebara ursprungsgarantier täcker vi upp för de växthusgasutsläpp som den kundplacerade utrustningen beräknas generera.

Förnyelsebara ursprungsgarantier utfärdas av Energimyndigheten. Syftet med garantierna är att det inte ska säljas mer el av en viss typ än vad det produceras. Vi har valt att köpa garantier för vindel från GodEl. Garantierna är märkta Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen. När vi köper garantier för vindel så ökar efterfrågan på sådan el vilket driver incitamenten att bygga ut vindkraften i Sverige.

Klimatkompensation

Varje år klimatkompenserar vi för de växthusgasutsläpp som uppstår i vår verksamhet. Dessa kan exempelvis komma från medarbetarnas pendling till och från arbetet och tjänsteresor. Sedan flera år klimatkompenserar vi genom ett projekt som nyplanterar träd genom organisationen Plan Vivo.