Datakommunikation

Vi erbjuder datakommunikationstjänster som vi anpassar till branschspecifika önskemål och kundunika behov. Vårt datakommunikationserbjudande utgår från vårt eget rikstäckande nät för koppar och fiberbaserade förbindelsetjänster och riktar sig enbart till företagsmarknaden med höga krav på servicenivåer och tillgänglighet.

 

Nya applikationer och molntjänster ställer allt högre krav på bandbredder samt att nätet skall klara av att leverera den prestanda som krävs för realtidstrafik som telefoni och video. Med våra nättjänster kan vi garantera kapacitet, prestanda och tillgänglighet samt att affärskritisk trafik alltid får företräde. 

 

Vårt erbjudande inom datakommunikation kan delas in i fyra huvudsakliga tjänstekategorier:

1. Privata nätverk
2. Internettjänster
3. Grossisttjänster
4. LAN- och WiFi-tjänster

Kontakta oss gärna för mer information!

Fyll i nedanstående uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss på 08-506 106 00

Namn
E-postadress
Övrigt: