info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DevOps

Vi erbjuder många tjänster inom DevOps. Våra verktyg inom automation, orkestrering, datainsamling och analys i kombination med en applikationsorienterad driftorganisation ger dig ökad produktionstakt och bättre slutresultat. Vårt erbjudande inom DevOps omfattar bland annat: Release Management, Automatisering och orkestrering, Loggaggregering och Application Performance Monitoring.

Release Management

Med våra tjänster inom Release Management får dina utvecklare det stöd de behöver avseende installation och test av nya funktioner och komponenter. Tillsammans med dig tar vi fram ett standardiserat arbetssätt som säkerställer effektivitet och kvalitet genom hela processen.

Kontakta oss

Automatisering och orkestrering

Vi erbjuder verktyg och tjänster för automatisering och effektiv orkestrering av era tjänster. Genom att automatisera leveransen och konfigurationen av dina infrastrukturtjänster och applikationer minskar risken för fel på grund av den mänskliga faktorn samtidigt som effektiviteten ökar. Med våra tjänster inom orkestrering kan du automatisera hela processflöden vilket gör att du kan leverera hela applikationer baserat på förutbestämda och kvalitetssäkrade aktiviteter.

Kontakta oss

Loggaggregering

Med våra tjänster inom loggaggregering samlas loggdata från en applikations hela ekosystem. Den insamlade datan möjliggör visualisering och analys av applikationens beteende vilket gör att eventuella brister och fel snabbt kan åtgärdas.

Kontakta oss

Application Performance Monitoring

Med våra tjänster inom Application Performance Monitoring får du avancerad applikationsövervakning och möjlighet att identifiera flaskhalsar i ekosystemet vilket ger goda förutsättningar att optimera användarupplevelsen. Vi övervakar dina applikationer 24/7/365 för att säkerställa funktion och prestanda.

Kontakta oss

Vi erbjuder många tjänster inom DevOps. Våra verktyg inom automation, orkestrering, datainsamling och analys i kombination med en applikationsorienterad driftorganisation ger dig ökad produktionstakt och bättre slutresultat. Vårt erbjudande inom DevOps omfattar bland annat: Release Management, Automatisering och orkestrering, Loggaggregering och Application Performance Monitoring.

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer