info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC certifierade enligt ISO 20000

SS-ISO/IEC 20000 är en standard för processer inom IT Service Management. Standarden omfattar både strategiska och operativa processer för hur man levererar IT-tjänster på ett mätbart och kontrollerat sätt, samt ständig förbättring av både tjänster och arbetssätt i samverkan med kund och de behov som finns i respektive kunds verksamhet.

DGCs certifiering är unik i Sverige då den omfattar kärntjänsterna inom DGCs tre affärsområden – datakommunikation, IT-drift och telefoni.

– Målet med införandet av ISO 20000 är att leverera bättre tjänster till våra kunder. Vi levererar komplexa IT-tjänster och när det uppstår fel så måste vi lära oss av dem, vi vill inte göra samma fel två gånger. Vi vill också bli tydligare mot våra kunder och ge dem mer information om vilken tillgänglighet och servicenivå vi faktiskt levererar för varje tjänst, kundernas krav på det kommer bara att öka ju mer vår marknad mognar, säger Jörgen Qwist, VD på DGC.

– DGCs förbättringsarbete är mycket målmedvetet och 20000-certifieringen är ett resultat av det. Grunden är väl etablerad inom verksamheten med det kvalitets- och miljötänkande som finns i organisationskulturen sedan tidigare och som en följd genomfördes revisionerna med ett utmärkt resultat säger Per Sundqvist, revisionsledare på DNV.

– Vi insåg tidigt vikten av mäta och följa upp leverans av tjänster och produkter. Redan år 2000 certifierade vi oss enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Med införandet av kraven inom ISO 20000 i verksamheten har vi lyft våra arbetssätt ytterligare och fått en ännu bättre drivkraft i vårt ständiga förbättringsarbete för både tjänster och arbetssätt, säger Henrik Eklöf, Kvalitetschef på DGC.

För mer information kontakta

Jörgen Qwist, VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34, E-post: jorgen.qwist@dgc.se (jorgen.qwist@dgc.se)

Per Sundqvist, Revisionsledare på DNV, telefon: +46 70 681 62 60, E-post: per.sundqvist@dnv.com (per.sundqvist@dnv.com)

Henrik Eklöf, Kvalitetschef DGC One AB, telefon: +46 8 506 502 27 eller +46 70 733 16 64, E-post: henrik.eklof@dgc.se (henrik.eklof@dgc.se)

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se (jakob.tapper@dgc.se)

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se (http://www.dgc.se/)

Om DNV – Det Norske Veritas

DNV är en global leverantör av tjänster för att hantera risker. DNV hjälper kunder att förbättra sin verksamhet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. DNV är en oberoende stiftelse med närvaro i fler än 100 länder. Globalt har DNV drygt 9000 anställda varav cirka 130 i Sverige. I Sverige erbjuder DNV certifiering av ledningssystem, produkter och personer, tjänster inom Riskhantering, Corporate Responsibility, Processförbättring inom IT, Maritima tjänster samt kurser och seminarier inom dessa områden. För mer information om DNV, se www.detnorskeveritas.se/ (http://www.detnorskeveritas.se/)

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2010, klockan 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com