info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC förvärvar drift- och konsultbolaget Bradata

- Det här är ett strategiskt viktigt förvärv. Vi har följt Bradatas utveckling med stort intresse i många år. Bradatas tjänsteerbjudande med fokus på outsourcing och kundanpassad, konsultativ drift kompletterar vårt drifterbjudande som idag har tyngdpunkten på skalbara molntjänster. Konsultverksamheten adderar en spetskompetens som vi många gånger har saknat. Sammantaget gör det här förvärvet oss slagkraftigare på den svenska drift- och outsourcingmarknaden. Få andra leverantörer kommer kunna erbjuda den bredd vi har från datakommunikation och telefoni ända till helhetsansvaret för kundens IT-stöd, säger Jörgen Qwist, vd på DGC.

- Vi tror att ett samgående med DGC är det strategiskt bästa för att långsiktigt utveckla Bradata. Det här kommer att bli riktigt bra för Bradatas alla medarbetare och kunder, säger Staffan Dahlgren och Johan Bergdahl, grundare och huvudägare av Bradata.

- Bolagen kompletterar varandra mycket bra i kompetens och erbjudande samtidigt som vi delar många grundvärderingar. Tillsammans blir vi väldigt starka på den svenska drift- och outsourcingmarknaden, säger Peter Nilsson, vd på Bradata

Bradata grundades 1992 och omsätter totalt cirka 6 mkr/mån. Bolaget har under åren byggt upp en god kundbas med ett tjugotal större driftkunder. Sedan 2008 har bolaget tecknat flera viktiga outsourcingkontrakt, bland annat med Unilever, NEA-gruppen och Elite Hotels. Större konsultuppdrag har genomförts åt bland annat Växjö kommun samt Röda Korset. Av tjänsteintäkterna på 4 mkr/mån är 3 mkr repetitiva driftintäkter och löpande tjänstedebitering. Därutöver vidareförsäljer man datakommunikationsförbindelser till bolagets driftkunder för cirka 0,3 mkr/mån. Den andra delen av Bradatas tjänsteintäkter kommer från en specialistkonsultverksamhet med en genomsnittlig intäkt på cirka 0,7 mkr/mån. Man har mycket hög kompetens kring mjukvarulösningar från Microsoft, Citrix och Quest Software samt nära partnerskap med dessa leverantörer.

Bradatas tredje intäktsområde är försäljning av hård- och mjukvara vilken syftar till att öka servicegraden till bolagets tjänstekunder. Försäljningen varierar mellan månaderna men har historiskt varit i genomsnitt cirka 2 mkr/mån. 

Bolagets rörelsemarginal har historiskt legat kring 7 procent men under de senaste två verksamhetsåren har bolagets lönsamhet minskat till cirka 1 procent till följd av att tidigare verksamhet inom resurskonsulting avvecklats och stora tillväxtinvesteringar gjorts i driftverksamheten. I takt med att bolagets driftintäkter ökar och synergier realiseras kommer lönsamheten att öka.

Total köpeskilling för förvärvet beräknas uppgå till 38 mkr. 30 mkr betalas kontant vid tillträdet 1 mars 2011. Därutöver kan en kontant tilläggsköpeskilling tillkomma om maximalt 8 mkr villkorat bolagets utveckling 2011. Vidare har säljarna getts en möjlighet att köpa upp till 100 000 aktier direkt av DGCs huvudägares ägarbolag David Giertz Holding efter den 11 maj 2011 till då rådande marknadspris, dock lägst 58 kr/aktie.

Från och med tillträdet beräknas affärsområdet IT-drift öka sin andel av DGCs totala intäkter från cirka 20 till cirka 30 procent. Rörelsemarginalen i såväl affärsområdet IT-drift samt i koncernen som helhet kommer inledningsvis att minska till följd av förvärvet men vinst per aktie beräknas öka från och med innevarande år.

Advokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare åt DGC och Ernst & Young har genomfört finansiell och skattemässig granskning. Transaktionskostnaderna bedöms vara cirka 1,5 mkr vilka i sin helhet kommer att belasta DGCs första kvartal 2011.

För mer information, kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC One AB, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34, e-post: jorgen.qwist@dgc.se

Peter Nilsson, vd Bradata, telefon: Telefon: +46 19 764 22 05, e-post: peter.nilsson@bradata.com

Stefan Amberg, stf Informationsansvarig DGC One AB, telefon +46 8 506 106 64 eller +46 70 402 01 40, e-post: stefan.amberg@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Om Bradata MCP AB
Bradata är ett drift- och konsultbolag med specialistkompetens inom outsourcing och teknisk konsulting. Bolaget grundades 1992 och har ett 40-tal medarbetare. Konsulterna är specialister inom Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Citrix och Quest Software. För mer information om Bradata, se www.bradata.se

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2011 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com