info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC förvärvar IT-driftbolaget Donator i Göteborg

Donator, med huvudkontor i Göteborg, grundades 1994 och har ett 20-tal medarbetare. Donator har tjänsteintäkter om cirka 3 mkr per månad varav merparten är repetitiva driftintäkter. Köpeskillingen är 21,8 mkr och erläggs kontant vid tillträdet den 1 mars 2015. Bolaget kommer efter tillträdet att namnändras till DGC Donator AB.

– Vi köper Donator för att öka vår konkurrenskraft inom affärsområde IT-drift generellt och speciellt i västra Sverige. Vi har följt Donator länge och vet att de, precis som vi, byggt upp sin verksamhet med nöjda kunder i fokus. Vi tror också att vi inom alla våra affärsområden kan växa i västra Sverige och nu får vi en bättre lokal förankring och närvaro där, säger Jörgen Qwist, vd på DGC. 

Donators ägare, vd Jan Sveide och försäljningsansvarige Torbjörn Hansson, kommer båda att vara kvar i verksamheten efter försäljningen. Efter tillträdet kommer de också att köpa aktier i DGC för två miljoner kronor av DGC:s grundare David Giertz till marknadspris.

- Vi har haft en dialog om samgående med DGC i många år och nu känns det helt rätt att ta det här klivet. Få andra leverantörer kan erbjuda den bredd som DGC har – från datakommunikation och telefoni ända till helhetsansvar för kundens IT-stöd. Nu får vi nya möjligheter att utveckla kundbasen i västra Sverige. Det här kommer att bli riktigt bra för Donators alla kunder och medarbetare, säger Jan Sveide och Torbjörn Hansson.

Donators rörelsemarginal 2014 var bara knappt två procent. Under andra halvan 2014 och inledningen av 2015 har dock lönsamheten ökat och målet är att öka rörelsemarginalen 2015 till runt tio procent. Bolaget har vid förvärvet inga räntebärande skulder, utöver operationella leasingåtaganden.  

DGC kommer att lånefinansiera 20 mkr av köpeskillingen. Advokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare åt DGC.

För mer information, kontakta: 
Jörgen Qwist, vd DGC One AB, telefon: +46 708 34 28 34, e-post: jq@dgc.se 
Jan Sveide, vd Donator AB, telefon: +46 708 98 28 60, e-post: jan.sveide@donator.se
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC 
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2015, klockan 10.45.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com