info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC förvärvar IT-driftbolaget Internet Border

I syfte att stärka DGC:s position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden har DGC förvärvat IT-driftbolaget Internet Border Technologies AB i Stockholm. Köpet finansieras delvis genom apportemission.

Internet Border grundades 2002 och har idag ett 20-tal medarbetare och tjänsteintäkter om 60 miljoner kronor per år. Merparten av intäkterna är repetitiva driftintäkter och Internet Borders lönsamhet är mycket god med en rörelsemarginal kring 30 procent.

DGC köper samtliga aktier i bolaget för 110 miljoner kronor på skuldfri basis, varav 11 miljoner betalas genom nyemitterade aktier och 99 miljoner betalas kontant. Därtill betalar DGC 27,6 miljoner kronor för bolagets nettokassa. Den totala köpeskillingen för aktierna är således 137,6 miljoner kronor. Tillträdet sker idag 1 juli. Kontantdelen av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen och finansieras genom lån. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie från och med tillträdesdagen. Internet Border kommer inom kort att namnändras till DGC Internet Border AB.

– Vi tar nu ytterligare ett steg för att öka vår konkurrenskraft inom affärsområde IT-drift. Vi har följt Internet Border i många år och imponerats av deras kompetens och förmåga att bygga starka kundrelationer. Det känns väldigt bra att de nu ansluter till vår satsning på att bli en ledande drift- och outsourcingleverantör i Sverige. Vårt mål är att få en lika stark position inom IT-drift som vi har på datakommunikationsmarknaden, säger Jörgen Qwist, vd på DGC.

Internet Borders ägare kommer att vara kvar i verksamheten efter försäljningen och har också förbundit sig att behålla de DGC-aktier man nu erhåller i minst tre år. 

– Vi har följt DGC:s tillväxtresa i många år och vi vet att de har samma kundfokuserade kultur som vi har. Därför kommer det här bli riktigt bra för Internet Borders alla kunder och medarbetare. Det känns väldigt spännande att bli del av den satsning som DGC gör inom IT-drift, säger CG Sänne, vd på Internet Border.

Med anledning av att köpet delvis betalas i form av nyemitterade DGC-aktier har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2016, beslutat om apportemission av 94 243 aktier, varvid aktierna tecknas av säljarna till Internet Border. De nya aktierna utges till en teckningskurs om 116,72 kronor, vilken har beräknats som DGC-aktiens volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq Stockholm under en period om 10 handelsdagar före DGC tillträder aktierna i Internet Border. Genom emissionen ökar DGC:s aktiekapital med 15 078,88 kronor och uppgår därefter till 1 430 132,48 kronor. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 8 938 328 och emissionen motsvarar en utspädningseffekt om 1 procent på existerande ägares aktieinnehav i DGC. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 7 juli 2016. 

Advokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare åt DGC.  

För mer information, kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC One AB, telefon: +46 708 34 28 34, e-post: jq@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se
CG Sänne, vd Internet Border, telefon: +46 708 12 23 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2016 kl. 11.45.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se