info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC förvärvar kommunikationslösningsföretaget Telenova

DGC har förvärvat Telenova, en helhetsleverantör av telefonväxel- och kommunikationssystem. Genom förvärvet stärker DGC sin kompetens inom växelsystem samt tillförs specialistkompetens inom integrerade lösningar för ljud, bild, data och text. Telenova omsätter cirka 12 mkr på årsbasis.

Förvärvet innebär att DGC köper samliga aktier i Telenova av bolagets VD och huvudägare Peter Bonde. Tillträdesdag är 1 april 2009. Köpeskillingen uppgår till 3,5 mkr, varav 1,4 mkr betalas kontant vid tillträdesdagen, och resterande del kontant över en period om tre år. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling, som är kopplad till tillväxt- och resultatmål för affärsområdet telefoni under perioden, tillkomma om 1,5 mkr. DGC bedömer att förvärvet på sikt kommer att bidra till ökad lönsamhet inom affärsområde telefoni.

Peter Bonde blir produktmarknadschef på DGC och medlem i ledningsgruppen med särskilt ansvar för DGCs affärsområde telefoni. Förutom fem medarbetare med specialistkompetens inom växel och kommunikationssystem medföljer ett hundratal kundrelationer varav flertalet tecknat långa funktions- eller supportavtal. Telenovas funktionskunder kommer att migreras till DGCs IP-telefoniplattform Broadsoft, vilket beräknas att vara genomfört under årets tredje kvartal. Avtalsintäkterna efter migreringen beräknas uppgå till 400 tkr per månad.

Utöver funktions och supporttjänster levererar Telenova idag kundplacerade telefonväxlar. Bolaget har särskild hög kompetens inom Ericssons/Aastras utbud av kontorsväxlar, som är marknadsledande på den svenska företagsmarknaden.

– Detta är ett litet men strategiskt förvärv som medför att vi i ett slag kraftigt ökar vår kompetens och kapacitet inom telefoniområdet. Det gäller lika mycket teknisk kompetens som marknadskompetens. Vi på DGC kommer från datavärlden och har under senare år närmat oss telefonivärlden, Peter Bonde och hans medarbetare har en omvänd bakgrund, tillsammans kompletterar vi varandra förträffligt. Med Telenova kompletterar vi vårt erbjudande med lokalplacerade IP-växlar, men fokus kommer att fortsätta vara telefoni som funktion i vår IP-centrexlösning, säger Jörgen Qwist, VD på DGC.

– DGC är den perfekta partnern och numera ägaren till vår verksamhet. DGCs rikstäckande datakommunikationsnät och driftorganisation kompletterar vårt erbjudande mycket bra. Under mina 20 år i branschen har telefoni och data successivt växt samman, och jag ser hur erbjudanden motsvarande DGCs koncept ”One Source IT”, där vi kan erbjuda data-, drift- och telefonifunktioner till kund i ett nät med en support, efterfrågas mer och mer. DGC har investerat klokt i en mycket kvalificerad centrexplatform från Broadsoft som vi tillsammans kan skala upp. Tillsammans kommer vi kunna erbjuda marknadens mest attraktiva kommunikationslösningar för fast och mobil telefoni. Jag ser verkligen fram emot att utveckla DGCs telefoniverksamhet de kommande åren, säger Peter Bonde, VD på Telenova.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, VD DGC, 0708-34 28 34, jorgen.qwist@dgc.se
Peter Bonde, VD Telenova, 08-5225 2002, peter.bonde@telenova.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, 0739-81 63 33, jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 90 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGC är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Om Telenova
Telenova är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar. Med specialistkompetens inom integrerade system för ljud, bild, data och text kan all kommunikation förenas vilket ger Telenovas kunder förbättrad funktionalitet och kostnadsbesparingar. Telenova är en av Sveriges ledande återförsäljare av Aastra/Ericssons kommunikationsplattformar och även Elite-partner till Interactive Intelligence inom multimedia contact centers. För mer information om Telenova, se www.telenova.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2009 kl. 13.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com