info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC har fått tilldelningsbeslut av Huddinge kommun i telefoniupphandling

Ett kommande avtal är planerat att sträcka sig över 3 år med möjlighet till förlängning i 1+1+1 år. DGC beräknar att avtalsvärdet över de första 3 åren är drygt 20 mkr.  

Sedan 2009 levererar DGC datakommunikationstjänster till Huddinge kommuns samtliga 160 verksamhetsställen. Huddinge kommun är Stockholms läns näst största kommun.

Observera att detta beslut inte är att betrakta som ett undertecknat avtal då tilldelningsbeslutet kan bli föremål för överprövning och således kan undanröjas av beslut i domstol. Huddinge kommuns avsikt är att ingå avtal tidigaste den 1 december 2012.

För mer information, kontakta:
Mattias Wiklund, försäljningschef och vice vd DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, e-post: mattias.wiklund@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om Huddinge kommun
Huddinge är en modern storstadskommun söder om Stockholm. Med 100 000 invånare är Huddinge den näst största kommunen i Stockholms län. Kommunen är samtidigt en av dem största arbetsgivaren i Huddinge med drygt 6 000 anställda.

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2012 kl. 16.20.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com