info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC har tecknat ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” för offentlig sektor

I augusti 2013 offentliggjordes att DGC var en av de leverantörer som tilldelats ramavtalet Kommunikation som tjänst. Tilldelningsbeslutet överklagades men Förvaltningsrätten avslog denna överklagan i sin dom den 6 december 2013. Idag tecknade DGC ramavtalet med Kammarkollegiet.

Ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” (KST) omfattar WAN, LAN, digitala möten, telefoni (paketerade funktioner), kontaktcenter och även unified communications. Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Totalt har sex leverantörer erbjudits att teckna ramavtalet.

Statens inköpscentral uppskattar att omsättningen inom KST-avtalet, i genomsnitt, kommer att uppgå till ca 600-700 MSEK per år. Ramavtalet gäller 24 månader från och med ramavtalstecknande. Eventuell förlängning av ramavtalet kan uppgå till högst 36 månader. Inför upphandlingen presenterade Kammarkollegiet en förstudie där det framgår att TeliaSonera har en dominerande andel av omsättningen inom KST-ramavtalet. Detaljerad statistik om vilka typer av tjänster som köps inom ramavtalet finns inte att tillgå, klart dominant är dock ”telefoni som tjänst”.

DGC har även fått tilldelningsbeslut i ett närliggande ramavtalsområde, Fasta och Mobila Operatörstjänster samt Transmissionstjänster, under 2013 men även detta tilldelningsbeslut överklagades och ärendet ligger idag hos Kammarrätten.

– Vi vill vinna fler kunder inom offentlig sektor och vi tror därför att KST-avtalet kan bli värdefullt för oss. Historiskt har många och stora affärer gjorts på detta ramavtal och vi hoppas att det fortsätter så, säger Jörgen Qwist, vd på DGC.

För mer information, kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC One AB, telefon: +46 708 34 28 34, e-post: jorgen.qwist@dgc.se 
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2013 kl. 10.45.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com