info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké 2013

1 oktober–31 december, Q4
Nettoomsättning 130,1 mkr (113,3)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,9% (12,0)
Rörelseresultat 12,8 mkr (10,9)
Rörelsemarginal 9,8% (9,6)
Resultat efter skatt 9,0 mkr (10,0)
Resultat per aktie efter utspädning 1,03 kr (1,16)

1 januari–31 december, helår
Nettoomsättning 498,0 mkr (423,8)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 20,3% (11,7)
Rörelseresultat 62,4 mkr (43,6)
Rörelsemarginal 12,5% (10,3)
Resultat efter skatt 48,0 mkr (34,1)
Resultat per aktie efter utspädning 5,51 kr (3,93)

Aktieutdelning
Utdelning per aktie 4,50 kr* (3,00)
*Av styrelsen föreslagen utdelning

Vd:s kommentar
2013 var ett bra år för DGC, enligt mig det bästa hittills. I den strategiska kundundersökning vi genomför varje höst nådde vi nu vår högsta kundnöjdhet hittills. Nöjda och lojala kunder banar väg för fortsatt tillväxt och 2013 växte vi, helt organiskt, med 20 procent. Med en hög bruttomarginal, under året 62 procent, bäddar vår tillväxt för en positiv resultatutveckling. Årets rörelseresultat ökade med drygt 40 procent till 62,4 mkr. I november fick vi högst miljöbetyg av alla telekomoperatörer i Folksams index för ansvarsfullt företagande, och även högst miljöbetyg av samtliga bolag på Mid- och Small Cap. Att vi i förra veckan tilldelades branschpriset ”Årets Operatör 2013” tycker jag summerar året på ett bra sätt. Ibland får man stanna upp och njuta och detta var ett sådant ögonblick för oss på DGC.

Annars är det full fart framåt. Under Q1 2014 börjar vi rulla ut Svenska Spels datakommunikationslösning och Q4 präglades av förberedelserna för detta projekt. Vi har etablerat oss i fler telestationer, uppgraderat utrustning och stödsystem samt anställt fler medarbetare i alla funktioner från leverans till support. Den här upprustningen gav förstås en negativ resultatpåverkan i Q4 och kommer också att påverka Q1. Vi känner oss dock trygga i att affären med Svenska Spel, med sina 4750 förbindelser, med tiden kommer ge ett fint bidrag till såväl tillväxt som resultat. Affärsområde telefonis svaga resultat, break-even under Q4, förklaras till stor del av att vi även här förbereder oss för en stor leverans. Under Q1 skall Huddinge kommun med 4500 användare i en avancerad kommunikationslösning levereras.

Rörelseresultatet i Q4, 12,8 mkr, påverkades vidare negativt av provisionsersättningar till vår säljkår, som med bland annat just avtalen med Svenska Spel och Huddinge varit mycket framgångsrik under året. Under Q4 vann vi ytterligare en av de största datakommunikationskunderna i Sverige, OKQ8 med cirka 700 drivmedelsstationer och kontor.

I december tecknade vi äntligen ramavtalet Kommunikation som Tjänst (KST) med Kammarkollegiet. Nu står vi i startgroparna för att vinna marknadsandelar i offentlig sektor. Jag tror att 2014 kommer bli minst lika spännande som 2013!

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där bokslutskommunikén kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 (0) 8 505 564 83

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/140213/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2014/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2014 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com