info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké 2014

1 oktober–31 december, Q4             
Nettoomsättning 140,2 mkr (130,1)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 11,9% (14,9)
Rörelseresultat 15,0 mkr (12,8)
Rörelsemarginal 10,7% (9,8)
Resultat efter skatt 10,9 mkr (9,0)
Resultat per aktie efter utspädning 1,23 kr (1,03)

1 januari–31 december, helår         
Nettoomsättning 545,2 mkr (498,0)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,1% (20,3)
Rörelseresultat 70,4 mkr (62,4)
Rörelsemarginal 12,9% (12,5)
Resultat efter skatt 54,1 mkr (48,0)
Resultat per aktie efter utspädning 6,19 kr (5,51)

Aktieutdelning
Utdelning per aktie 5,00 kr* (4,50)
*Av styrelsen föreslagen utdelning

Vd:s kommentar
2014 blev ännu ett starkt år för DGC. Vårt rörelseresultat blev rekordhöga 70 miljoner kronor och den organiska tillväxten tolv procent. Året avslutades också med att vi dagen innan julafton vann vårt hittills största IT-driftavtal. Kunden vill vara anonym men det vi ska göra är att ta över driften av ett IT-system för betallösningar. Systemet hanterar mycket stora volymer korttransaktioner och säkerhetskraven är därefter. Avtalet är på fem år och vi uppskattar avtalsvärdet till 60 miljoner kronor. Affären är ett genombrott för oss i den finansiella sektorn som förhoppningsvis kan leda till fler affärer. Tillväxten i affärsområde IT-drift har varit svag under 2014 och nu i det fjärde kvartalet var den till och med negativ. Med den här affären har vi lagt grunden till en högre tillväxt i IT-drift under 2015.

Efter nyår fick vi nästa glädjebesked. Vi vann Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens gemensamma datakommunikationsupphandling. Dessa två myndigheter har höga krav på kapacitet och säkerhet och vi kommer leverera alla förbindelser över fiber med särskild kryptering. Säkra nät i kombination med att avtalstiden kan bli ända upp till tio år gör både avtalet och referensvärdet stort.

I slutet av januari fick vi så ytterligare ett glädjande besked. Västra Götalandsregionen, VGR, meddelade i sitt tilldelningsbeslut att vi hade vunnit deras stora datakommunikationsupphandling. Inte oväntat så överklagades dock beslutet och nu ska Förvaltningsrätten pröva om upphandlingen gått rätt till, ingen vet hur lång tid den prövningen kommer att ta. Skulle det bli så att VGR:s beslut står sig kommer de bli en av våra största datakommunikationskunder.

När vi år 2011 gjorde vår affärsplan satte vi upp målet att våra datakom-, drift- och telefonitjänster tillsammans skulle omsätta 500 mkr år 2014. Målet var djärvt, det motsvarade en organisk tillväxt om 14 procent per år varje år. Vi nådde 508 mkr. Vägen hit har varit en framgångsrik storkundsrekrytering kombinerad med ett stort fokus på att få riktigt nöjda och rekommendationsvilliga kunder, så kallade ”ambassadörer”. I årets strategiska kundundersökning, som vi genomförde i Q4, var nästan hälften av våra kunder ambassadörer och vårt ”Net Promotor Score” (”NPS”) ökade från +27 till +33. Fortsatt storkundsrekrytering och marknadens nöjdaste kunder är också vägen framåt i den affärsplan som vi nu fastställt för de kommande åren. Vi ska bli större och starkare inom alla våra tjänsteområden och nästa milstolpe är att nå en miljardomsättning.

Och den tillväxten ska vara grön och hållbar. 2014 lyckades vi minska vår energiförbrukning per omsatt krona med sju procent och nu från 1 januari levererar vi egenproducerad vindkraftel till våra datahallar och kontor. Det känns helt rätt, både i hjärtat och plånboken.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där bokslutskommunikén kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 566 426 98

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/150212/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2015/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com