info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké 2015

Ett genombrottsår inom offentlig sektor och högre kundnöjdhet

1 oktober – 31 december
Nettoomsättning 165,9 mkr (140,2)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 19,6% (11,9)
Rörelseresultat 14,5 mkr (15,0)
Rörelsemarginal 8,7% (10,7)
Resultat efter skatt 10,1 mkr (10,9)
Resultat per aktie efter utspädning 1,14 kr (1,23)

1 januari – 31 december, helår
Nettoomsättning 616,7 mkr (545,2)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,9% (12,1)
Rörelseresultat 61,5 mkr (70,4)
Rörelsemarginal 10,0% (12,9)
Resultat efter skatt 46,4 mkr (54,1)
Resultat per aktie efter utspädning 5,28 kr (6,19)

Aktieutdelning
Utdelning per aktie 5,00 kr* (5,00)
*Av styrelsen föreslagen utdelning

På grund av flera kostnadsdrivande leveransprojekt blev lönsamheten 2015 lägre än föregående år, rörelsemarginalen blev 10 procent. Tillväxten blev starkare, 15 procent, och vi kan glädja oss åt flera stora nya kunder, särskilt inom offentlig sektor.

I affärsområde Datakommunikation pågår leveransprojektet till Västra Götalandsregionen (VGR) och Domstolsverket med full kraft. Samtidigt uppgraderar vi vårt nät för att kunna vara proaktiva i det teknikskifte som nu pågår från koppar till fiber. Kapacitetskrävande kunder som SF Bio fibrerar vi nu och det är bara en tidsfråga innan resten av kunderna vill följa efter. Vi ser också att allt fler kunder efterfrågar LAN- och WiFi-drift, 4G-redundans och tilläggstjänster inom säkerhet. När allt blir digitalt blir uppkopplingen viktigare och det skapar affärsmöjligheter för oss.

I affärsområde Telefoni fick vi ett riktigt bra avslut på året då vi vann Migrationsverkets upphandling av ett nytt kontaktcenter. Det finns nog just nu ingen annan myndighet i Sverige som har ett sådant tryck på sig som Migrationsverket. Nu ska våra tjänster bidra till att effektivisera verkets kontaktvägar, lösningen ska vara på plats under det andra kvartalet.

I affärsområde IT-drift har året präglats av att vi tagit över driften av ett av nordens största kortbetalningssystem. Nu har vi gått i mål och systemet är i skarp drift hos oss. Det har varit en stor och komplex leverans som drivit egna personalkostnader, externa konsultkostnader och investeringar under året, men leveransen har också gett oss värdefull kompetens och en ny referenskund i den finansiella sektorn. Under året har vi därutöver, genom förvärvet av Donator, etablerat en ny driftverksamhet i Göteborg. Sammantaget har vi under 2015 stärkt vår position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden.

Och vår väg framåt är just denna, en framgångsrik storkundsrekrytering kombinerad med ett stort fokus på att få riktigt nöjda och rekommendationsvilliga kunder, så kallade ”ambassadörer”. I årets strategiska kundundersökning ökade kundnöjdheten igen och vårt ”Net Promotor Score” (”NPS”) steg till +34. Vad jag vet har ingen i branschen nöjdare kunder.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där bokslutskommunikén kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 56 64 26 90

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/160218/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2016/.
 

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 08.30.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se