info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké 2016

Förvärv och fiberutrullning präglade 2016

1 oktober–31 december, Q4 2016 
Nettoomsättning 187,1 mkr (165,9)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 13,3% (19,6)
Rörelseresultat 18,2 mkr (14,5)
Rörelsemarginal 9,7% (8,7)
Resultat efter skatt 12,5 mkr (10,1)
Resultat per aktie efter utspädning 1,39 kr (1,14)

1 januari–31 december, helår 2016 
Nettoomsättning 701,4 mkr (616,7)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,9% (14,9)
Rörelseresultat 69,8 mkr (61,5)
Rörelsemarginal 10,0% (10,0)
Resultat efter skatt 51,2 mkr (46,4)
Resultat per aktie efter utspädning 5,75 kr (5,28)

Aktieutdelning 2016 
Utdelning per aktie 5,00 kr* (5,00)

*Av styrelsen föreslagen utdelning.

Vd:s kommentar
När vi nu summerar 2016 så ser vi att det är två saker som verkligen har präglat vårt år; tillväxten inom IT-drift med två förvärv och teknikskiftet till fiber i vår datakomaffär som pressat våra marginaler.  

2016 blev året då fiber på allvar slog igenom hos stora företag och offentliga verksamheter. Nästan alla nya datakommunikationskunder som Västra Götalandsregionen, Domstolsverket och Nynäshamns kommun valde att köpa fiber istället för koppar till alla sina verksamhetsställen. För oss är det här rätt väg framåt, alla kunder ska till slut över på fiber, men i vår resultat- och balansräkning gör det just nu ganska ont. Kopparaffären utgår ju från en infrastruktur som plöjdes ner på 1900-talet och som redan är avskriven och klar, att koppla upp en kund med koppar är därför relativt billigt. Fiberaffären utgår från en infrastruktur som byggs just nu och som därför är dyr. Men eftersom fiber är framtiden och alla operatörer vill knyta upp kunden i den nya infrastrukturen har marknadspriset pressats ner. Det innebär att vår bruttomarginal på en fiberförbindelse är klart lägre än på en kopparförbindelse. Därtill har vi gjort stora investeringar i vårt stamnät för att hantera det ökade kapacitetsnyttjandet hos våra kunder. Våra avskrivningar som andel av omsättningen fortsätter därför att öka. Sammantaget försämras rörelsemarginalen i affärsområde Datakommunikation, från 12 procent 2015 till 9 procent 2016.

Lägre rörelsemarginal är ju inte så kul, men det som känns mycket bättre är den leveransförmåga vi bygger för framtiden. För varje telestation och varje fastighet vi fibrerar ökar vår konkurrenskraft i kommande affärer. Allt tyder på att vi har några år framför oss med marginalpress, men vi har alltid varit långsiktiga i det vi gör och är fast beslutna att komma ur det här teknikskiftet som en vinnare.

Affärsområde IT-drift fortsätter att utvecklas positivt. I det fjärde kvartalet hade vi fina 13 procent i rörelsemarginal och tillväxten var drygt 20 procent. Integrationen med de två driftbolag vi förvärvade i somras, Delta och Internet Border går framåt med full kraft. Vi har tillsammans jobbat fram en ny organisation och arbetsmodell som successivt kommer implementeras under 2017. I centrum för den nya organisationen och arbetsmodellen står förstås våra kunder. Allt vi gör ska leda till att de får förstklassig service och en partner att hålla i handen när alla verksamheter ska digitaliseras. I botten behövs ju en infrastruktur som ska funka 365/24 och som ska kunna skalas upp och ner och utvecklas i takt med våra kunders affär. Vi ska nu också dra bättre nytta av den storlek vi byggt upp och kommer under 2017 börja konsolidera infrastruktur och stödsystem. Det hela känns väldigt inspirerande och när vi presenterar vår arbetsmodell och vårt erbjudande för befintliga och potentiella kunder får vi mycket positiv feedback. Det bäddar för ett nytt framgångsrikt år för IT-drift.

Jag har tidigare under året berättat om Arbetsförmedlingens stora upphandling av kontaktcenter- och växeltjänster, en upphandling vi vann i juni men som Telia överklagade. Förvaltningsrätten har i januari dömt till Telias fördel. Nu överklagar vi domen för att ge vår bild av upphandlingen, därför har vi fortfarande hopp om att få affären. Mer glädjande är att vi vunnit Kungsbacka kommuns upphandling av ungefär samma tjänster. Vad gäller lönsamheten i affärsområde Telefoni har den varit god 2016. Nu vid årsskiftet förlorade vi dock en viktig kund, One Nordic, till följd av att vårt Service Provider-avtal med Telia då upphörde. Av olika skäl ville kunden ligga kvar i Telias mobilnät. Det täckningsbidrag vi förlorar på One Nordic kommer bli svårt att hämta hem 2017 så vi räknar med en försämrad lönsamhet i telefoniområdet detta år. Vinner vi stora affärer kan dock den bilden snabbt förändras.

Allt kokar ner till vår förmåga att vinna och utveckla kunder, det har vi historiskt sett varit duktiga på och ser jag till de människor som är ombord på DGC nu, så kommer vi vara minst lika framgångsrika kommande år. Vägen kanske inte alltid är spikrak, men den går åt rätt håll och mot nästa milstolpe som är att nå en miljard i omsättning.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.30, en telefonkonferens där bokslutskommunikén kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:  
+46 8 566 426 93

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, https://wonderland.videosync.fi/dgc-q4-rapport-2016 eller ta del av presentation via https://www.dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2016/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Denna information är sådan som DGC ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 08:30.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se