info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2009

VDs kommentar

Vi fick en mycket bra avslutning på 2009 och inledning på innevarande år i och med affärerna med Huddinge kommun, Göteborg Energi och NOTE. Aldrig tidigare har vi tecknat så många stora nya avtal under så kort tid. Var och en av dessa affärer är genombrottsaffärer för oss. Huddinge kommun blev vår första kund inom vårt nya ramavtal med offentlig sektor. Göteborg Energi blir vår överlägset största telefonikund och ytterligare en referenskund inom kontaktcenterlösningar, en nisch där vi blir allt starkare. NOTE kommer att bli en viktig referenskund för hur vi kan leverera IT-drifttjänster som en funktion i ”molnet” med stora kostnadsbesparingar för kunden.

Nämnda affärer visar också att mycket av den aktivitet som stannade av när finanskrisen slog till hösten 2008 nu har vaknat till liv. Vår nyförsäljning under andra halvåret har varit väsentligt bättre än under den första delen av året. Som en konsekvens av den svagare orderingången i början av året blev tillväxten i det fjärde kvartalet bara knappt 8 procent då vi har en eftersläpning mellan nya avtal och fakturering. För året som helhet visade vi en tillväxt i tjänsteverksamheten på cirka 13 procent, vi nådde alltså inte riktigt upp till vårt finansiella mål på 15 procent tillväxt. Samtidigt överträffade vi vårt resultatmål om 10 procents rörelsemarginal, vi nådde nästan 14 procent. Lönsamhetsförbättringen kommer från ökade rörelsemarginaler i driftverksamheten, där vi nådde nästan 18 procent, samt att vi för första gången kunde visa svarta siffror i telefoniverksamheten på helåret.

Styrelsen har beslutat att justera bolagets finansiella mål till lägst 10 procent organisk tillväxt och 15 procents rörelsemarginal. Målen speglar bättre det sätt vi växer på. Vi fortsätter att vinna marknadsandelar på alla marknader vi agerar på men vi jagar inte tillväxt till varje pris. Vår tillväxt skall ske med hög kvalitet, nöjda kunder och god lönsamhet. Det är positionen som marknadens främsta kvalitetsleverantör vi vill vinna, en position som också skapar bäst förutsättningar för långsiktig hållbar och lönsam tillväxt.

Utifrån uppsatta rörelsemarginalmål och bolagets starka kassa har styrelsen också beslutat om en ny utdelningspolicy samt lagt förslag om en extrautdelning för verksamhetsåret 2009. En berättigad fråga är om vi därmed har dragit ned på våra förvärvsambitioner. Svaret är nej. Vår inriktning har alltid varit att i första hand växa organiskt och att endast förvärva bolag med rätt kvaliteter och till rätt pris. Köpet av Telenova våren 2009 var ett sådant exempel. Även efter årets extra utdelning har vi en fortsatt stark kassa att göra sådana kompletterande förvärv med.

Jörgen Qwist

VD

Telefonkonferens

DGC håller idag, klockan 10.30, en telefonkonferens där bokslutskommunikén presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer:

+46 (0)8 5052 0110

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2009/ eller www.financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34

Göran Hult, Ekonomichef DGC One AB, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2009 263 mkr med ett rörelseresultat om 36 mkr. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2010 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com