info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2010

1 oktober – 31 december

· Nettoomsättning 75,9 mkr (68,9)
· Tillväxt i tjänsteverksamheten 11,7% (7,5)
· Rörelseresultat 9,9 mkr (7,6)
· Rörelsemarginal 13,0% (11,0)
· Resultat efter skatt 6,7 mkr (5,3)
· Resultat per aktie efter utspädning 0,78 kr (0,64)

1 januari – 31 december            

· Nettoomsättning 296,2 mkr (262,5)
· Tillväxt i tjänsteverksamheten 11,9% (12,7)
· Rörelseresultat 40,7 mkr (35,6)
· Rörelsemarginal 13,7% (13,6)
· Resultat efter skatt 29,7 mkr (26,2)
· Resultat per aktie efter utspädning 3,46 kr (3,19)

Utdelning per aktie

· Ordinarie utdelning: *1,75 kr (1,50)
· Extra utdelning: 1,25 kr (1,50)
· Utdelning per aktie: **3,00 kr (3,00)

* Enligt utdelningspolicy
** Av styrelsen föreslagen utdelning
(jämfört med motsvarande period föregående år)

VDs kommentar
Också 2010 blev ett gott år för DGC. Vår rörelsemarginal är stabilt över 13 procent och tillväxten fortsätter att vara högre än vårt finansiella mål om 10 procent. Det fjärde kvartalets resultat och tillväxt ligger i linje med året som helhet.

Att vår tjänsteomsättning till 90 procent består av repetitiva intäkter är ett kvitto på styrkan i vår affärsmodell. Detta ger oss en stor trygghet och möjlighet att satsa på framtida tillväxt. Dagarna innan jul berättade vi att vi gjort ett inkråmsförvärv av en driftverksamhet i Växjö samt köpt en industritomt i Danderyd för att där bygga ett nytt datacenter. Tidigare under året har vi kommunicerat kring vår satsning på kapacitetstjänster och vårt samarbete med Google. Den gemensamma nämnaren i dessa nyheter är att vi tror att framtidens IT kommer att levereras som en funktion i nätet (molnet), och att vi som nätoperatör är väl positionerade att vinna marknadsandelar i den förändringen.

Tillväxten kommer även fortsättningsvis att huvudsakligen vara organisk, men vi tittar även löpande på förvärvsmöjligheter. Vi kommer dock inte göra avkall på att vår tillväxt skall ske med kvalitet, nöjda kunder och lönsamhet. Ett bra exempel på detta är vårt förvärv i Växjö som tillför såväl kompetens som resurser inom det vi kan kalla kundanpassad drift med fokus på affärssystem.

Möjligheterna är många och vi ser med tillförsikt fram emot 2011. 

Jörgen Qwist
VD

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 13.00, en telefonkonferens där bokslutskommunikén presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferens:
+46 (0)8 5352 6440

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2011/ eller www.financialhearings.com.

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2011 kl. 08.30


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com