info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2011

1 OKTOBER – 31 DECEMBER, Q4
Nettoomsättning 104,6 mkr (75,9)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 30,8% (11,7)
Rörelseresultat 11,1 mkr (9,9)
Rörelsemarginal 10,6% (13,0)
Resultat efter skatt 7,1 mkr (6,7)
Resultat per aktie efter utspädning 0,82 kr (0,78)
1 JANUARI – 31 DECEMBER, HELÅR
Nettoomsättning 379,7 mkr (296,2)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 25,5% (11,9)
Rörelseresultat 41,8 mkr (40,7)
Rörelsemarginal 11,0% (13,7)
Resultat efter skatt 30,9 mkr (29,7)
Resultat per aktie efter utspädning 3,58 kr (3,46)

(jämfört med motsvarande period föregående år)

AKTIEUTDELNING
Utdelning per aktie: *3,00 kr (3,00)

*Av styrelsen föreslagen utdelning

JUSTERAD UTDELNINGSPOLICY
Styrelsen har beslutat att ändra DGC:s utdelningspolicy. I den justerade utdelningspolicyn har styrelsen som mål att föreslå en årlig utdelning om lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt. I bolagets tidigare utdelningspolicy hade styrelsen som mål att föreslå en årlig utdelning om cirka 50 procent av koncernens resultat efter skatt.

VD:s kommentar
Vårt verksamhetsår 2011 avslutades med ett starkt fjärde kvartal. Rörelseresultatet 2011 blev därför också något högre än 2010, nästan 42 miljoner kronor och vårt bästa helårsresultat hittills. 2011 har varit ett händelserikt år präglat av två rekordaffärer och två förvärv.
Rekordaffärerna med ICA och EDB/bankomaterna gjorde vi i affärsområde datakommunikation där vi idag är etablerade som en av tre ledande leverantörer av IP-VPN lösningar till verksamheter som finns på många platser. Leveranserna kommer att pågå hela 2012 och en bra bit in i 2013. Båda dessa affärer kommer att ge ett viktigt bidrag till vår tillväxt kommande år. Utöver dessa rekordaffärer kan vi också glädja oss åt att många betydelsefulla kunder förlängde sina datakommunikationsavtal med oss. Nöjda och lojala kunder är basen i vår verksamhet och grunden till vår lönsamhet.
Genom de förvärv vi gjorde, drift- och konsultbolaget Bradata i Örebro samt NAB Solutions driftverksamhet i Växjö, blev tillväxten i affärsområde IT-drift under 2011 mycket hög. Såväl omsättning som antalet duktiga drifttekniker och konsulter nästan fördubblades från föregående år. Inför 2012 har vi integrerat dessa driftverksamheter under en och samma ledning för att öka lönsamheten i affärsområdet.
Året avslutades med att vi i Folksams index för ansvarsfullt företagande fick högst miljöbetyg av börsens alla operatörer och av alla bolag på börsens Small Cap-lista. Tack vare stabiliteten i vår affärsmodell med långa avtalsintäkter kan vi vara långsiktiga i allt vi gör och vi har bestämt oss för att göra vad vi kan för att vår tillväxt skall vara grön. Folksams betyg var hedrande och visar att vi är på rätt väg.
Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.
Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen: +46 (0) 8 505 598 75

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/120215/dgc/ eller ta del av presentation via http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2012/.

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2012 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com