info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2012

1 oktober – 31 december, Q4

· Nettoomsättning 113,3 mkr (104,6)
· Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,0% (30,8)
· Rörelseresultat 10,9 mkr (11,1)
· Rörelsemarginal 9,6% (10,6)
· Resultat efter skatt 10,0 mkr (7,1)
· Resultat per aktie efter utspädning 1,16 kr (0,82)

1 januari – 31 december, helår

· Nettoomsättning 423,8 mkr (379,7)
· Tillväxt i tjänsteverksamheten 11,7% (25,5)
· Rörelseresultat 43,6 mkr (41,8)
· Rörelsemarginal 10,3% (11,0)
· Resultat efter skatt 34,1 mkr (30,9)
· Resultat per aktie efter utspädning 3,93 kr (3,58)

Aktieutdelning
Utdelning per aktie *3,00 kr (3,00)

*Av styrelsen föreslagen utdelning

VD:s kommentar
Det fjärde kvartalet utmärktes av ett fortsatt högt tryck på våra leveransavdelningar. Intäkterna i affärsområde datakommunikation växte med 22 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år och i affärsområde telefoni var tillväxten 35 procent, allting organiskt.

Det är framförallt leveranserna till ICA och bankomaterna som driver upp tillväxten på datakomsidan, och leveranserna fortsätter med full kraft under första halvåret i år. Vi har nu i början av februari kopplat upp 1 000 av totalt ca 1 400 ICA-butiker samt 850 av nu uppskattade 2 200 bankomater. Vi bedömer alltså idag att det antal bankomater som vi ska koppla upp är 600 färre än de 2 800 automater som affären ursprungligen omfattade när avtalet skrevs i juni 2011. Att antalet bankomater har minskat beror på de rationaliseringsvinster som bankerna uppnår i och med skapandet av ett gemensamt bankomatbolag.

Totalt sett blev tillväxten i tjänsteintäkterna 2012 knappt 12 procent varav 9 procentenheter var organisk. För 2013 är förutsättningarna för fortsatt organisk tillväxt goda. Under 2012 har vi inte förlorat någon stor kund och varje kvartal har vi adderat någon eller några nya stora kunder. Under det fjärde kvartalet vann vi uppdraget att levererar datakommunikation till BITS Data, som tillhandahåller IT-drift och support till över 200 återförsäljare och verkstäder i VW-koncernen och Scania. Vi fick också förtroende att leverera fasta och mobila telefonitjänster till ONE Nordics 1 300 medarbetare på ett 60-tal orter i Sverige.

I november meddelade Huddinge kommun att vi stod som vinnare i deras telefoniupphandling omfattande 4 500 anknytningar. Tilldelningsbeslutet har emellertid därefter överklagats av en annan operatör. Det verkar idag vara mer regel än undantag att tilldelningsbeslut överklagas, vilket kostar tid och pengar för alla inblandade parter. På grund av det osäkra värdet av ett tilldelningsbeslut kommer vi hädanefter, om inte särskilda skäl föreligger, tidigast kommunicera kommande tilldelningsbeslut efter det att tiden för ansökan om överprövning har löpt ut. Om tilldelningsbeslutet står sig så kommer Huddinge kommun bli vår största telefonikund.

Årets rörelseresultat var 43,6 mkr vilket var 1,8 mkr bättre än föregående år och återigen ett nytt rekordresultat. Resultatförbättringen skedde helt i affärsområde telefoni. I affärsområde IT-drift minskade vi vår konsultbeläggning med cirka 2 mkr vilket bidrog till ett där försämrat resultat med ungefär lika mycket. Själva IT-driftaffären växte dock med 11 procent, varav 3 procentenheter var organisk tillväxt. I affärsområde datakommunikation byggde vi ut vårt nät för att matcha tillväxten från ICA och bankomaterna vilket pressade ner bruttomarginalen under året. Nu finns vi med egen utrustning i 530 telestationer i hela landet och det stärker vår konkurrenskraft ytterligare hos kunder som har verksamhet på många platser. Den tillväxtstrategi som vi stakat ut för DGC är just att vinna allt större kunder samt att leverera ett allt större tjänsteinnehåll. 2012 har visat att strategin är rätt.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 13.00, en telefonkonferens där bokslutskommunikén kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 (0) 8 505 564 83

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/130213/dgc/, eller ta del av presentation via http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2013/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2013 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com