info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2009

1 januari – 31 mars 2009

•  Nettoomsättning 64,6 mkr (56,9)

•  Tillväxt i tjänsteverksamheten 18% (32)

•  Rörelseresultat 8,1 mkr (7,9)

•  Rörelsemarginal 12,5% (13,8)

•  Resultat efter skatt 6,0 mkr (5,3)

•  Resultat per aktie efter utspädning 0,72 kr (0,78)

(jämfört med motsvarande period föregående år)

VDs kommentar

Under årets första kvartal fortsätter vi att uppvisa en god tillväxt inom våra tjänsteområden datakommunikation, drift och telefoni. Den största nya kunden som vi vann under kvartalet var McDonalds där vi skall leverera en datakommunikationslösning till alla deras restauranger och kontor i Sverige under de kommande två åren. Sedan tidigare levererar vi kommunikationslösningar till andra varumärken inom restaurangnäringen som Sibylla, Burger King, Taco Bar och Pizza Hut med flera och vi börjar nu få samma ledande position inom denna bransch som vi har inom detaljhandeln.

Ett annat kundsegment där vi blir allt starkare är fastighetsmäklare. Sedan 2008 är Svensk Fastighetsförmedling vår största kund och under kvartalet blev vi en helhetsleverantör av datakommunikation och drift till mäklarkedjan Notar. Den gemensamma nämnaren för alla dessa kunder, från gatukök till mäklarkontor och varuhus, är att de finns på många platser i Sverige och är beroende av att koppla upp alla sina verksamhetsställen i ett gemensamt nät med ett gemensamt datastöd.

Så här långt är det främst våra datakommunikationstjänster som gjort att vi vunnit flertalet stora kunder, men vi är fast beslutna att vi med tiden skall nå samma framgång med våra drift- och telefonitjänster. För att öka vår kompetens inom telefoni förvärvade vi under kvartalet kommunikationslösningsleverantören Telenova. Det var ett litet men strategiskt viktigt förvärv i resan mot vår vision ”One source IT” – att vi skall leverera alla datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett nät med en support till våra kunder.

I övrigt så visade vi fortsatt god lönsamhet under kvartalet med en rörelsemarginal väl över de tio procent som vi har som finansiellt mål. 2009 har börjat bra och jag bedömer att det kommer fortsätta så.

Jörgen Qwist

VD

Telefonkonferens

DGC håller idag, klockan 11.30, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer:

+46 (0)8 5052 0110

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på http://www.dgc.se/sv/Finansiell-information/Presentationer/ eller www.financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, VD DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34

Göran Hult, Ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2009 kl. 07.45.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com