info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2010

VDs kommentar

Årets första kvartal har präglats av att vi nu levererar ut de stora affärer som vi vann i slutet av 2009. Datakommunikationslösningen för Huddinge kommun med 160 verksamhetsställen är till stor del driftsatt och det stora telefoniprojektet med Göteborg Energi har avverkat flera milstolpar. Migreringen av Notes e-postlösnig till Google har påbörjats. Dessa leveranser har inneburit stora investeringar men också stora installationsintäkter vilket bidrog till att rörelseresultatet blev vårt hittills högsta för ett enskilt kvartal.

Efter kvartalets utgång kunde vi offentliggöra ytterligare en stor strategisk driftaffär, denna gång med informationshanteringsbolaget Applicate. Liksom i affären med Note vann vi upphandlingen tack vare ett innovativt och konkurrenskraftigt erbjudande av molntjänster, nu inom kapacitetstjänster.

Alla dessa leveransprojekt har också inneburit många och långa arbetsdagar för våra medarbetare. Vi har under de senaste åren lyckats öka bolagets produktivitet, vi är inte fler medarbetare idag än för drygt ett år sedan trots god tillväxt. Nu börjar det dock bli tufft att växa vidare utan förstärkningar. Under kvartalet har vi därför rekryterat ett antal nya kvalificerade medarbetare. Kortsiktigt innebär det att personalkostnaderna kommande kvartal kan komma att öka mer än våra intäkter, men med fortsatt god försäljning kommer vi snart tillbaka till dagens höga produktivitetsnivå, och då som ett ännu starkare bolag.

Verksamhetsåret 2010 har alltså börjat lika bra som 2009 slutade. Vår tidigare bedömning att konjunkturen har vänt känns nu än mer bekräftad. Fler befintliga kunder vågar nu beställa nya tjänster och det tillsammans med nya affärer och nya duktiga medarbetare gör att vi känner tillförsikt inför resten av detta år.

Jörgen Qwist

Vd

Telefonkonferens

DGC håller idag, klockan 11.15, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer:

+46 (0)8 5052 0110

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2010/ eller www.financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34

Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2009 263 mkr med ett rörelseresultat om 36 mkr. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2010 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com