info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2011

1 januari – 31 mars Q1 2011

· Nettoomsättning 84,1 mkr (72,1)
· Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,2% (13,1)
· Rörelseresultat 8,3 mkr (11,5)
· Rörelsemarginal 9,9% (15,9)
· Resultat efter skatt 6,2 mkr (8,4)
· Resultat per aktie efter utspädning 0,73 kr (0,98)

Vi vill växa inom alla våra tre tjänsteområden; datakommunikation, IT-drift och telefoni. Inte bara för att det finns goda tillväxtmöjligheter inom vart och ett av dessa områden, utan framförallt för att de växer ihop, tjänstefieras och blir allt mer beroende av varandra. Under det första kvartalet tog vi i och med förvärvet av driftbolaget Bradata ett stort steg i att utveckla vårt affärsområde IT-drift. Vid tillträdet den 1 mars 2011 växte vi över en natt med nästan 40 nya duktiga drifttekniker, specialistkonsulter och säljare. Detta är det största förvärv vi hittills gjort och en ny milstolpe i vår utveckling. Och det känns väldigt bra! Bradatas tjänsteerbjudande med fokus på outsourcing och kundanpassad, konsultativ IT-drift kompletterar vårt drifterbjudande som idag har tyngdpunkten på skalbara molntjänster. Konsultverksamheten adderar den spetskompetens som vi många gånger har saknat. Sammantaget gör detta att vi blir slagkraftigare på den svenska drift- och outsourcingmarknaden.
Kvartalets andra höjdpunkt var det ramavtal vi skrev med ICA. Till skillnad från marknaden för IT-drift är datakommunikationsmarknaden hårt konsoliderad. Det är bara en handfull leverantörer som har tillräcklig geografisk täckning i sina nät för att kunna vara med och konkurrera om de största IP-VPN-affärerna som görs i Sverige – och vi är en av dem. Ramavtalet med ICA är ett tydligt bevis på det. Målet är att vi inom de kommande 24 månaderna skall leverera datakommunikation till alla Sveriges 1 400 ICA-butiker.
Resultatet och rörelsemarginalen i det första kvartalet var lägre än motsvarande kvartal föregående år. Det lägre resultatet i koncernen förklaras till viss del av transaktionskostnader av engångskaraktär i samband med förvärvet av Bradata men framförallt av ett försämrat resultat i affärsområde IT-drift. Det förklaras huvudsakligen av att vi under det senaste året byggt upp stora resurser kring våra kapacitetstjänster vilket lett till högre teknik- och personalkostnader utan att de ännu mötts upp av nya intäkter. Samtidigt har vi uppnått bättre kvalitet och säkerhet i våra drifttjänster och sänkt elförbrukning och växthusgasutsläpp. Vår nya plattform för kapacitetstjänster skalar väldigt bra och i takt med att nya kunder ansluter till den kommer marginalerna att förbättras.

Jörgen Qwist
Vd

(jämfört med motsvarande period föregående år)

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.
Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:  +46 (0)8 5051 3794

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2011/ eller www.financialhearings.com.

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2011 kl. 08.30


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com