info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2012

1 januari – 31 mars Q1 2012

Nettoomsättning 101,3 mkr (84,1)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 18,3% (12,2)
Rörelseresultat 10,8 mkr (8,3)
Rörelsemarginal 10,6% (9,9)
Resultat efter skatt 8,0 mkr (6,2)
Resultat per aktie efter utspädning 0,92 kr (0,73)
(jämfört med motsvarande period föregående år)

 VD:s kommentar
Årets första kvartal visade ett rörelseresultat på 10,8 mkr vilket var klart bättre än motsvarande kvartal 2011, men det som gladde oss mest var en stark orderingång. Här vill jag särskilt nämna det telefoniavtal som vi tecknade med Axstores. Avtalet innebär att vi skall leverera all fast och mobil telefoni med tillhörande centraliserad växellösning till butikskedjorna Åhlens, Kicks, Lagerhaus och Esthetiques över 2 000 anknytningar. Affären är ett genombrott för oss som service provider av mobila telefonitjänster.

Under kvartalet vann vi också förtroendet att leverera datakommunikation till ytterligare en av Sveriges största detaljhandelskedjor, Stadium. Därtill förlängde vi avtalen med våra mångåriga kunder MQ och Glitter. Vår marknadsposition inom svensk detaljhandel är urstark och vi avser att fortsätta förstärka den.

Inom affärsområdet IT-drift kunde vi under kvartalet kommunicera ett par viktiga förlängningar, med Elite Hotels och Altitude Cloud, samt en ny kund i Berling Media. Tillväxten i affärsområdet var, tack vare förvärvet av Bradata år 2011, hög – drygt 50 procent, men rörelsemarginalen var låg – bara 6 procent. Vår nya ledning för affärsområdet jobbar hårt för att lyfta dess resultat och rörelsemarginal.

Jörgen Qwist
Vd
 

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 14.30, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen: +46 (0) 8 505 598 09

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk,
http://financialhearings.nu/120502/dgc/, eller ta del av presentation via
http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2012/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
 

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2012 kl. 13.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com